2020 yılı memur yemek ücreti belli oldu

2020 yılı memur yemek ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet memurlarının 2020 yılı yemek bedellerini belirledi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre...

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet memurlarının 2020 yılı yemek bedellerini belirledi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre memurlardan öğün başına 1.48 ila 7.10 TL arasında yemek ücreti alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ‘Devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği’, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, maaşları ve kademelerine göre memur ya da sözleşmeli memurlardan alınacak yemek bedelleri belirlendi.

Diken'in aktardığı habere göre, tebliğin genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsadığı, bunun öğle yemeğinde alınacak asgari bedeli ifade ettiği kaydedildi.

Tebliğde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine verilen ödeneklerden karşılacağı aktarıldı. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı dile getirildi.

Bazı idarelerin, personelin kadro ve pozisyon unvanı ile yemeğin daha iyi şartlarda sunulmasını dikkate alarak daha fazla yemek bedeli alabileceği dile getirild

Ekonomi