8 Mart yaklaşırken kadın emeği: Daha çok çalışıp daha az kazanıyorlar

8 Mart yaklaşırken kadın emeği: Daha çok çalışıp daha az kazanıyorlar

DI·SK/Genel-I·s¸ Aras¸tırma Dairesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen 2016 yılında kadın is¸çilerin çalıs¸ma hayatına katılım ve çalıs¸ma ilis¸kileri içerisindeki sorunlarını görünür kılmak...

DI·SK/Genel-I·s¸ Aras¸tırma Dairesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen 2016 yılında kadın is¸çilerin çalıs¸ma hayatına katılım ve çalıs¸ma ilis¸kileri içerisindeki sorunlarını görünür kılmak amacıyla Kadın Emegˆi Raporları hazırlandı.

İleri Haber’in aktardığına göre Dünya Ekonomik Forumu verileri kullanılarak yapılan aras¸tırmaya göre, genis¸ tanımlı kadın is¸sizlik Oranı yüzde 28 oldu. Erkekler, kadınlardan 2,5 kat daha fazla ücret alırken, her 4 kadından 3’ü ücretsiz çalıs¸ıyor. Kadınlar, ev ve aile bakımına erkeklerden 5 kat fazla zaman harcıyor, sendikalı kadın is¸çi oranı ise sadece yüzde 7,6.

KADIN I·S¸SI·ZLI·GˆI· ARTIYOR

Türkiye’de kadın is¸sizligˆi artmaya devam ediyor. TÜI·K tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) kadın is¸sizlik oranı bir önceki yılın Kasım ayına göre 3 puanlık artıs¸ göstererek yüzde 16’ya yükselirken, erkeklerin is¸sizlik oranı 0,8 puan artıs¸ ile yüzde 10,2 oldu.

DI·SK/Genel-I·s¸ Aras¸tırma Dairesi tarafından yapılan hesaplamaya göre kadınların genis¸ tanımlı is¸sizlik oranı yüzde 27,9’a çıkıyor. 

ÇALIS¸MA HAYATINDA KADININ ADI YOK

Cinsiyete göre is¸gücüne katılma oranlarında ise artıs¸ var. Kadınların is¸gücüne dahil olma oranı bir önceki senenin Kasım ayına göre 1,1 puan artarak yüzde 32,7’ye yükseldi.. Aynı dönem aralıgˆında erkeklerin is¸gücüne dahil olma oranı ise 0,6 puan artarak 71,9 oldu.

Rapora göre, Türkiye’de is¸gücüne katılan is¸çi sayısı her geçen gün artarken, istihdam artmadı ve çalıs¸ma hayatına yeni girmek isteyen kadınlar da is¸sizler kervanına katıldı.

2015 Kasım ayında kadınların istihdama katılım oranı yüzde 27,5 iken 2016 Kasım ayında da bu oran degˆis¸medi.

11 MİLYON KADIN EV İŞİ YÜZÜNDEN ÇALIŞAMIYOR

Kadınların istihdama katılımının önündeki en önemli engellerin bas¸ında istihdam politikalarının yetersizligˆi ile kadınlara atfedilen toplumsal görevlerin geldiğinin belirtildiği raporda, “Aile içerisinde kadınlara yüklenen roller; yemek yapma, temizlik yapma, çamas¸ır/bulas¸ık yıkama, ütü yapma, çocuk/hasta/yas¸lı bakma gibi ev is¸leri kadınların emegˆini görünmez hale getirmektedir'' denildi.

Raporda TÜI·K verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 11 milyon 45 bin kadın, ev is¸leri nedeni ile çalıs¸ma hayatına katılamıyor. Bu durum erkek çalışanlarda ise gözlemlenmiyor.

CI·NSI·YETE DAYALI I·S¸BÖLÜMÜ DEVAM EDI·YOR

I·stihdamın sektörel dagˆılımına bakıldıgˆında da toplumsal cinsiyete dayalı is¸ bölümünün etkileri görülüyor. Sanayi ve tarımda kadın istihdamı düs¸erken, ins¸aat ve hizmet sektöründe kadın istihdamı artıyor.Kadın istihdamı hizmet sektörde yogˆunlas¸ıyor.

2015 yılı Kasım ayında sanayi sektöründe yüzde 11,33 olan kadın istihdamı oranı, 2016 yılı Kasım ayına gelindigˆinde yüzde 10,97’ye düs¸erken; hizmetler sektöründe yüzde 16,73 olan kadın istihdam oranı ise yüzde 17,41’e yükseldi. 

Rapora göre, hizmet sektöründe kadın istihdamının artmasının nedeni; egˆitim, sagˆlık, temizlik, bakım hizmetlerinin “kadın is¸i'' olarak görülmesi, bankacılık, finans, satıs¸ ve büro is¸leri gibi is¸ler için de prezantabl olma “iyi görünme'' halinin etkili olması. I·ns¸aat sektöründe artmasının nedeni ise ins¸aat sektörünün hızla gelis¸mesi ve bu sektörde kadınların ins¸aat is¸lerinin büro kısmında çalıs¸ıyor olmaları.

ERKEKLER, KADINLARDAN 2,5 KAT DAHA FAZLA ÜCRET ALIYOR

Küresel ölçekte yapılan toplumsal cinsiyet aras¸tırmalarında ücret es¸itsizligˆi sıralamasında Türkiye 145 ülke arasında 98. sırada yer alıyor.

 Ücretli çalıs¸mada kadınların erkeklere göre günlük 23 dakika fazla çalıs¸tıgˆı ancak emegˆin kars¸ılıgˆını alamadıgˆı da raporda yer alıyor. 

Dünya Ekonomik Forumu cinsiyet es¸itsizligˆi ölçegˆi kullanılarak yapılan hesaplamada; Türkiye’de bir kadının günlük ortalama 1 dolar kazanırken, bir erkek günlük ortalama 2,27 dolar kazandıgˆı görüldü. Yine aynı hesaplama yöntemi ile yapılan incelemede; bir kadının ortalama yıllık maas¸ının 12.162 dolar iken bir erkegˆin ortalama yıllık maas¸ının 27.672 dolar olduğu hesaplandı. Her iki veri de kadınların erkeklerden 2,5 kat daha az ücret aldıgˆını gösterdi.

KADINLAR ÖRGÜTSÜZ

Kadınların sendikalas¸ma oranlarında ise cinsiyete göre önemli farklılıklar var. E Kadınların sendikalas¸ma oranı yüzde 7,6 iken, erkeklerin sendikalas¸ma oranı yüzde 13.

Toplam sendikalı is¸çi sayısı içerisinde kadınların sendikalas¸ma oranı yüzde 16,8 iken, erkeklerin yüzde 79. 

Rapora göre, bu durum sendikalı is¸çilerin genelinin erkeklerden olus¸tugˆunu açıkça gösteriyor. Bunun bas¸lıca nedenleri ise şöyle anlatılıyor: “Kadınların çalıs¸ma hayatına katılımlarındaki düs¸üklük, istihdamın sektörel dagˆılımındaki cinsiyetçi ayrım ve ücretli çalıs¸an kadınların bir kısmının yogˆunlas¸tıkları is¸yerlerinin sendikalas¸maya elveris¸siz olması (fason, tas¸eron ve kayıt dıs¸ı çalıs¸ma düzeni), erkek egemen sendikal yapılar, politikalar ve örgütlenmeleri önünde ciddi engellerdir.''

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi