Akit için inceleme dilekçesi!

Akit için inceleme dilekçesi!

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının ardından hilafet sevdalıları da cesaret buldu. Akit TV’de bu kararın hilafet ile taçlandırılması gerektiği konuşuldu. Program sunucusu Fatin Dağıstanlı “bunun arkasına bir hilafet gelmeli” ifadelerini kulandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ise açıkça anayasaya aykırı hilafet çağrısının, RTÜK Üst Kurul gündemine alınması için dilekçe sundu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Fatih Dağıstanlı’nın Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından Akit TV’de kullandığı “Bunun arkasına bir hilafet gelmeli” sözlerinin kurul gündemine alınmasını istedi.

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, “Manşetlerin Dili” adlı programda Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararı değerlendirirken “Bunun arkasına bir hilafet gelmeli. Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela” demişti. Programın konuğu Musa Biçkioğlu ise Ayasofya’nın toplu olarak ibadete açılacağı tarihin Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümüne geleceğine dikkat çekerek “Hilafetin ilgası büyük bir yanlış. Çok büyük ihtimalle, Lozan’ın dayatmalarından bir tanesi. Millet Meclisi fırsatını bulduğunda harekete geçmelidir. Geciktirmemelidir” ifadelerini kullanmıştı. RTÜK Üyesi Taşcı, hilafet çağrıları yapan ifadeler için kurula dilekçe verdi.

YASAYI ANIMSATTI

İfadelerle ilgili bir rapor hazırlanması ve kurul gündeminde görüşülmesi gerektiğini söyleyen Taşcı, şunları kaydetti: “Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan laiklik ilkesinin gereği olan ‘Hilafetin kaldırılması’ Cumhuriyetimizin en önemli devrimlerinden biridir. Hilafetin yeniden getirilmesi çağrısı, Türkiye’de 1923’te kurulan Cumhuriyetin ve onun niteliklerinin ortadan kaldırılması hevesidir. Bu çağrı hem anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümlerine hem de RTÜK yasasına açıkça aykırıdır. Anayasamızın bu amir hükmü doğrultusunda hazırlanan, 6112 sayılı Yasa’da ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz’ hükmü yer almaktadır. Söz konusu yayında hilafetin geri getirilmesi üzerine yapılan konuşmaların anayasaya aykırı olduğu ortadadır. Program sunucusunun da bu aykırılıklara karşı çıkması beklenirken tam tersi destek vermesi hatta desteğin de ötesinde bir tutum takınmış olması, suça ortak olma anlamını taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek Üst Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.”

Etiketler :