AKP, AR-GE’de sınıfta kaldı

AKP, AR-GE’de sınıfta kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan AR-GE hedeflerini değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan AR-GE hedeflerini değerlendirdi.

İktidarın, AR-GE harcamalarında hedef küçülttüğünü belirten Adıgüzel, “AKP, 2002’de yüzde 0,67 olan AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payını, aradan geçen 16 yılda yalnızca yüzde 0,96’ya çıkartabilmiştir. AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payı halen yüzde 1’in altındadır. 11. Kalkınma Planı’nda Ar-Ge harcamalarının dönem sonunda yüzde 1,8'e çıkarılacağı ifade edilmektedir. Bu rakam gerçekçi olmadığı gibi, iktidarın başarısız politikalarının da tescilidir” dedi.

2023 Hedefi, 2013 Hedefinin Altında

CHP’li Adıgüzel, bugün Meclis’te görüşülecek olan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan AR-GE hedeflerini değerlendirdi. AKP’nin AR-GE hedeflerinden de saptığını ifade eden Adıgüzel, “2002 yılında iktidarın kalkınma hedeflerinden biri de devlet bütçesinden AR-GE’ye ayrılan payın yıllar içerisinde oransal olarak Avrupa Birliği ortalamalarının üzerine çıkarılmasıydı. Bırakın Avrupa Birliği ortalamasını yakalamayı, AKP kendi koyduğu AR-GE hedeflerini de küçültmüştür. 11. Kalkınma Planı’nda Ar-Ge harcamalarının 2023’de yüzde 1,8'e çıkarılacağı iddia edilmektedir. 2007’de açıklanan 9. Kalkınma Planı’nda 2013 hedefi yüzde 2 iken, 11. Kalkınma Planı’nda 2023 hedefi 2013 hedefinin bile altına düşülmüştür. Kaldı ki AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payı 2013’te yüzde 0,82 iken, bu oran 2017’de ancak yüzde 0,96’ya yükselebilmiştir. 4 yılda yüzde 0,14 artış yakalayabilen bir iktidarın, 2023’e kadar yüzde 1’e yakın bir artış beklentisi gerçekçi değildir” dedi.

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı 5 Yılda Yalnızca 0,1 Arttı

Öte yandan, 11. Kalkınma Planı’nda yer aldığı şekliyle, 2013 yılında yüzde 3,1 olan yüksek teknoloji sektörlerinin imalat sanayii ihracatı içindeki payının 2018 yılında yalnızca yüzde 3,2’ye yükseldiğine değinen Adıgüzel, “Türkiye’deki ihracatın yalnızca yüzde 3’ü yüksek teknolojili. İktidarın, Kalkınma Planı’ndaki 2023 hedefi ise bu oranı yüzde 5,8’e çıkarmak. Sormak lazım, 5 yılda sadece yüzde 0,1’lik bir artış yakalayan iktidar, nasıl oluyor da bilimsel özgürlüğün yok sayıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, Vikipedi’ye bile 2 yılı aşkın bir süredir erişimin yasak olduğu bir ortamda böylesi bir artışı öngörüyor?” diye sordu.

AKP’nin ülkemizin dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemenin gerisinde bıraktığını belirten CHP’li Adıgüzel “Bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişirken AKP ülkemizi bu yarışın gerisinde bırakmaktadır. Üniversitelerin bilimsel özerkliğinin ortadan kaldırıldığı bir iklimde, bilim ve teknoloji yarışında ihtiyaç duyduğumuz sıçramanın gerçekleştirilmesi mümkün değildir” dedi.