AKP, kumar oynayanlara verilen para cezasının artırılmasını teklif etti

AKP, kumar oynayanlara verilen para cezasının artırılmasını teklif etti

AKP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, Emniyet teşkilatını ilgilendiren maddelerin yanı sıra kumar oynayanlara para cezası verilmesini öngören

AKP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, Emniyet teşkilatını ilgilendiren maddelerin yanı sıra kumar oynayanlara para cezası verilmesini öngören maddeler bulunuyor.

AKP'nin Meclis'e sunduğu  Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, ikinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresi 2 yıla yükseltilecek.

Mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılacak.

İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.

ARANAN YAŞ ŞARTININ KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş şartının kaldırılması öngörülüyor.

MADALYA VE ÖDÜLLER

Emniyet Teşkilatı personelinden,

Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler,

Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlar,

Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,

Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler,

Para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilecek.

ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI

Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.

TBMM MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANINCA ÇIKARILAN YÖNETMELİKLE BELİRLENECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu üyeliği sona erenler ve 24/6/2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve ateşli silah ruhsatı gibi resmi belgeleri alma ve yenileme işlemleri ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde veya Ankara’da yapılabilecek.

Valilerin, Cumhurbaşkanı karârıyla atanan kaymakamlar, ilde, merkez ilçede, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisine dair husus düzenleniyor.

KUMAR OYNAYANLARA PARA CEZASI

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre; teklif ile kumar oynayanlara verilecek idari para cezasının bin Türk Lirasına yükseltilmesi, Cumhurbaşkanınca belirlenen ihracat tutarını sağlayan ihracatçılara sağlanan iki yıl süreli hususi damgalı pasaport hakkının süresinin dört yıla çıkarılması öngörülüyor.

Soyadı Kanununun 3’üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemlerin üç yıllık süreyle il ve ilçe idare kurullarınca yürütülebilmesi düzenleniyor.