AKP’nin hakim ve savcılarına staj kolaylığı

AKP’nin hakim ve savcılarına staj kolaylığı

AKP kısa süre önce parti avukatlarını hakim ve savcı olarak Saray’da düzenlenen törenle göreve başlatırken, bugün de Resmi Gazete’de yer alan bir değişiklikle kendi hakim ve savcılarına bir kolaylık d

AKP parti avukatlarını hakim ve savcı olarak atayarak tamamen kendi kontrolünde bir hukuk sistemi kurmaya çalışırken, sürece hız vermek için yeni bir düzenleme daha yaptı.

"Hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" başlığıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemede, "Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler" denildi.

AKP bu düzenlemeyle kendi savcı ve hakimlerinin staj süresini kısaltıp bir an önce göreve başlamalarının yolunu açmış oldu:

“GEÇİCİ MADDE 8 – 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları bu Yönetmelikte, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Bu Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi uyarınca meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayıp, hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilirler.”

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem