Alevi türbesine yapılan camiyle ilgili gelişme

Alevi türbesine yapılan camiyle ilgili gelişme

Çorum’da Aleviler, içinde cem ayini yapıp ibadet ettikleri Koyunbaba Türbesi’nin yanındaki yapının kendilerine devrini istedi.

Çorum’da cem yapılan Koyunbaba Türbesi’nin yanındaki yapının tapusunu isteyen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın talebine karşılık bina camii yapıldı ve imam atandı. Aleviler, olayı Danıştay’a taşıdı.

Çorum’da Aleviler, içinde cem ayini yapıp ibadet ettikleri Koyunbaba Türbesi’nin yanındaki yapının kendilerine devrini istemişti. Ancak bu binaya, Koyunbaba Türbesi Camisi adı verilerek imam atandı. Açılan davada savunma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nda camii ve mescitlerin ibadet yeri kabul edildiğini belirtti. Aleviler için de “Alevi-Bektaşi diye kabul edilen cemaat” denildi. Tapu isterken türbeyi kaybeden Aleviler, şimdi Danıştay’da haklarını arıyor.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, on yıllardır ibadet edilen ve cem ayini yapılan Koyunbaba Türbesi’nin kendilerine devredilmesi için 2013, 2014 ve 2015’te birçok kez Tokat’taki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve Çorum Valiliği’ne başvurdu.

Sunulan dilekçede, “Halkımızın inanç ve ibadetlerinin yerine getirilmesi için gerekli ortamı sağlamak, korumak, bakım ve temizliğini yapmak” gerekçeleri gösterildi. En son 18 Haziran 2015 tarihinde dilekçe verildi. İki yıl suskun kalan valilik, 18 Ağustos 2017 tarihinde dilekçeyi yanıtladı. Koyunbaba Türbesi’nin mescit olarak kullanıldığı ve mescide de imam atandığı için ‘yapılacak bir şey bulunmadığı’ belirtildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Çorumlu Alevilerin türbeyi ilk istediği tarihten bir yıl sonra Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Bahri Eke’nin müftülüğe, “Türbenin yanındaki yapının ramazan ayı nedeniyle ibadete geçirilmesi için din görevlisinin görevlendirilmesi” istemli dilekçe verdiği anlaşıldı. Bir grup mahalleli de muhtara destek verince türbe 25 Kasım 2014’te Osmancık Müftülüğü’ne devredildi.

İlçede birden fazla Koyunbaba Camisi bulunduğundan bu yapıya Koyunbaba Türbesi Camisi adı verilip imam atandı. Türbenin camii yapıldığını öğrenen Aleviler, yürütmenin durdurulması için Çorum İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Osmancık’ta 26’ya yakın camii, onlarca mescit ve Kuran kursu bulunurken, tek bir cemevi olmadığı belirtilerek, “Sırf inkar politikası gereği bu alan mescide dönüştürülmüştür. Osmancık’ta Alevilerin Koyunbaba Türbesi dışında inançlarını yerine getirebileceği bir yer yoktur. Bu yer Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun’daki 200 bin Alevi’nin tarihsel ve inançsal merkezidir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan savunmada ise türbenin uzun yıllardır mescit olarak kullanıldığı ileri sürülerek, “Koyunbaba sadece belli bir mezhep veya meşrebe değil, millete mal olmuş bir zattır. Davacı vakıf, ısrarla belli bir kültürel akım olarak kabul edilen, Alevi-Bektaşi diye tabir edilen cemaatin görüşlerini dillendirmeyi ve Koyunbaba’nın münhasıran kendilerine aitmiş gibi davranarak, kendi görüşlerindeki insanlara hizmette kullanılmak üzere tahsisini istemiştir. Böyle bir durum Anayasa’nın 136’ncı maddesinde zikredilen başkanlığın amacını belirleyen ‘milletçe dayanışma ve bütünleşme’ ilkelerine de uygun düşmemektedir” denildi.

Çorum İdare Mahkemesi, 31 Mart 2016’da vakfın talebini reddetti. Bunun üzerine vakıf da Danıştay’a başvurdu.

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem