Artık ödülün sahibini de Erdoğan seçecek

Artık ödülün sahibini de Erdoğan seçecek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği yayımlandı. Daha önce 9 kişiye kadar olan bir kurul tarafından oy çokluğuyla verilen ödül kararı artık doğrudan Cumhurbaşkanı onayıyla verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği yayımlandı. Daha önce 9 kişiye kadar olan bir kurul tarafından oy çokluğuyla verilen ödül kararı artık doğrudan Cumhurbaşkanı onayıyla verilecek.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Ekim 2015’te 29505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan eski yönetmelikten farklı olarak, yeni yönetmelikle beraber Cumhurbaşkanı’nın oluşturacağı değerlendirme kurulu farklı kültür-sanat dalları arasından asgari 5, azami 9 adayı Cumhurbaşkanı’nın onayına sunacak. Cumhurbaşkanı da adaylar arasından seçimini yaparak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin kime verileceğine karar verecek.

Yeni yönetmelikte de eskilerinde yer alan "Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak," düzenlemesi aynı şekilde bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri resmi tanıma göre "hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere" veriliyor.

KURULUN YAPISI

* Yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak. Kurul, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili başkanlığında bu kurulun diğer üyelerinden oluşacak.

* Kurul, Cumhuriyet Bayramı'ndan iki ay önce toplanarak bayram öncesi çalışmalarını tamamlayacak. Salt çoğunlukla toplanacak Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar alacak ve oylama gizli yapılacak. Kurul'un sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülecek.

* Adaylar, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

* Değerlendirme Kurulunca belirlenen değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5 azami 9 aday Cumhurbaşkanının onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenecek. Ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ve daha önce ödül alanlar aday olarak gösterilemeyecek.

SİYASİ SUÇ, ÖDÜLÜ GERİ ALMA SEBEBİ

* Kişi veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından ödül olarak madalya ve berat verilecek. Ödül almaya hak kazananlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanacak. Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Ödül töreninin zamanı ve yeri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

* Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak.

2000 yılından beri verilen ödüllere sahip olan sanatçılar şöyle:

2005 Halil İnalcık, Oktay Akbal, Ferruh Başağa, Ara Güler, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

2008 Turgut Cansever, Yaşar Kemal, Alâeddin Yavaşça

2009 Uğur Derman, Nuri Bilge Ceylan, Sakıp Sabancı Müzesi

2010 Cemal Kafadar, Ergin İnan & İstanbul Modern Sanat Müzesi

2011 Semavi Eyice, Sezai Karakoç, Doğan Hızlan, Hasan Çelebi

2012 Zeugma Antik Kenti ve Müzesi, Selim İleri, Şükrü Hanioğlu, Ahmet Hatipoğlu

2013 Fuat Sezgin, Daron Acemoğlu, İskender Pala, Bekir Karlığa, Tarihi Kentler Birliği, Ahmet Kaya

2014 Hülya Koçyiğit, Niyazi Sayın, Alev Alatlı, Engin Akarlı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2015 Münir Özkul, Rasim Özdenören, Orhan Gencebay, Mehmet Genç, Hüseyin Kutlu, Cemil Meriç

2016 Şener Şen, Mustafa Kutlu, Erol Parlak, Kemal Karpat, Feridun Özgören, Süheyl Ünver

2017 Selahattin Kara, Göksel Baktagir, Ali Toy, Yavuz Turgul, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nurettin Topçu

2018 Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan, İzzet Keribar, Mehmet Akif Ersoy

2019 Nuri Pakdil, MFÖ Grubu, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban, Ahmet Yaşar, A. Haluk Dursun

MEB karar verdi! Yaz Okulları ve Okulalrın Açılmasına Dair Karar..

Önceki ve Sonraki Haberler
Kültür Sanat