• Asgari ücretli vergi veriyor, aylık 13.845 lira alan Cumhurbaşkanı danışmanları vergiden muaf!

  CHP lideri Kılıçdaroğlu, eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan asgari ücret konusunda sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor savruluyor.  Aylık 2 bin 20 lira ücret alan vergi ödeyecek, Ama Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 9 kurulun üyelerine yapılacak ödemelerden vergi kesilemez. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bu ödemeler gelir vergisinden muaf. Çünkü, Sarayda yağma düzeni var.” dedi.

  2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20’ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor.

  Bu nedenle 2 bin 155 lira alan evli ve 3 çocuklu asgari ücretli eylül ayından itibaren bir üst vergi dilimine girecek. Ücretinden daha fazla kesinti olacak. Ortalama 3 bin 500 lira maaş alan bir memur yüzde 20’lik dilime daha erken girecek. Haziran ayından itibaren maaşından yüzde 20 gelir vergisi kesintisi olacak.

  Sarayda yağma düzeni var

  CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor savruluyor.  Aylık 2 bin 20 lira ücret alan vergi ödeyecek, aylık 13 bin 845 lira alan vergiden muaf olacak! Çünkü Sarayda yağma düzeni var.” dedi.

  Aylık 13.845 lira alan Cumhurbaşkanı danışmanları vergiden muaf olacak!

  Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde asgari ücretli vergi öder. Esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi vergi öder. Doktor, avukat, mali müşavir, memur vergi öder. Ama Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 9 kurulun üyelerine yapılacak ödemelerden vergi kesilemez. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bu ödemeler gelir vergisinden muaftır. Aylık 2012 lira ücret alan vergi ödeyecek, aylık 13.845 lira alan vergiden muaf olacak! Çünkü sarayda yağma düzeni var… Vergi ödeyip itibarrından mı olsunlar(!) Ne diyorduk, Türkiye yönetilemiyor, Türkiye savruluyor” dedi.

  Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine  ödenek konulacak

  Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek.

  Bu ek ödemede, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilecek. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Bu ödeme, ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

  Bilgi toplama ve sır saklama yükümlülüğü

  Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olacak. Kurumlar, kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulacak.

  Kurulların başkan ve üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda mevzuat gereği yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Görevlilerin bu yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek.