Babacan '5 ADIMDA' Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: Hekimlerin saygınlıklarını ve can güvenliğini koru

Babacan '5 ADIMDA' Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: Hekimlerin saygınlıklarını ve can güvenliğini koru

Babacan '5 ADIMDA' Sağlıkta Atılım Eylem Pla... ''Hekimlerin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacağız''

Partisinin beş başlıktan oluşan Sağlıkta Atılım Eylem Planı'nı açıklayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ''Vatandaşlar aile hekimliklerinde nitelikli muayeneye erişebilecek. Şehir hastanelerine ulaşım ücretsiz olacak. Sağlık çalışanlarının gelirleri artırılacak, mesleki saygınlıkları korunacak ve nöbet süreleri kısaltılacak'' sözü verdi. Sağlıkta şiddete dikkat çeken Babacan, ''Hekimlerin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacağız'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı. Koronavirüs salgınıyla sınırları ciddi ölçüde zorlanan sağlık sisteminin topyekûn iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Babacan, “Radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

‘SAĞLIK SİSTEMİ ÇÜRÜYEN ÜLKE SOSYAL DEVLET NİTELİĞİNİ KAYBEDER’
Beş başlıktan oluşan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’ndan öne çıkanlar şöyle:


“Sağlık sisteminin reçetesi DEVA Partisi olacak. Güçlü bir sağlık sistemi inşa edeceğiz. Sağlık bir insan hakkıdır. Sağlık sistemi çürüyen ülke, sosyal devlet niteliğini kaybeder. Sağlıkta Atılım Eylem Planımız; hastasından, doktoruna, eczacısından teknisyenine, hemşiresinden ilaç üreticisine; sağlık sektörünün tüm paydaşlarının mutlu olacağı bir sistemi hedeflemektedir.”

‘BEŞ ADIMDA ÇÖZECEĞİZ’
“Sağlıkta Atılım Eylem Planımız, herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi modelimizin ana hatlarıdır. Sağlık sistemindeki büyük dönüşüm için iktidarımızın 90 ve 360 gününde yapacaklarımızın özetidir. Bir diğer deyişle, mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz. Bu işi beş adımda çözeceğiz.”


HASTALIKLARIN YAYILMASIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ’
“Sağlığın hastanede değil; evde, sokakta, okulda, iş yerinde, çarşıda, markette, otobüste, metroda başladığını iyi biliyoruz. Hastalıkların yayılmasıyla mücadele edeceğiz. İnsanların sağlıklı kalması için önlemler alacağız. İlk olarak, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceğiz.”

‘SEVK ZİNCİRİ VE RANDEVU SİSTEMİNE ÇEKİDÜZEN VERECEĞİZ’
“İkinci olarak, tanı ve tedavi kapasitemizi artıracağız. İnsanlar hastalığa yakalandıktan sonra başlayan süreçte en kaliteli sağlık hizmeti sunmanın çabasında olacağız. Sağlık sisteminde radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Sevk zincirine ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz.”

‘AİLE HEKİMİ SAYIMIZI HIZLA YÜKSELTECEĞİZ’
“Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. İşlerin ilk basamakta çözülmesini sağlayacağız. Nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz. Böylece aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız. Aile hekimleri ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendireceğiz.”

‘VATANDAŞLARIMIZ AİLE HEKİMLİKLERİNDE NİTELİKLİ MUAYENE OLABİLECEK’
“Aile hekimliklerini bürokrasiye boğmayacağız. Gereksiz işlemlerle uğraştırmayacağız. Tüm Aile Sağlık Merkezlerinde de iç ve dış yeniliğe gideceğiz. Bu merkezlerin binalarını ve teknik donanımlarını iyileştireceğiz. Personel ve hizmet kapasitelerini artıracağız. Aile hekimliğinin hastaneye sevk için göstermelik bir ön adım olarak görülmesine son vereceğiz. Böylece vatandaşlarımız aile hekimliklerinde nitelikli, kapsamlı muayene olabilecek.”

‘ŞEHİR HASTANELERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ’
“Aile hekiminin Şehir Hastaneleri’ne yönlendireceği vatandaşlarımıza ise tüm kolaylıkları sunacağız. Şehir Hastanelerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız.”

‘KÖİ’YLE YAPILAN MEVCUT ŞEHİR HASTANELERİNİ DENETİMLERE TABİ TUTACAĞIZ’
“Kamu Özel İş Birliğiyle yapılan mevcut şehir hastanelerini de teknik, idari, hukuki ve yasama denetimlerine tabi tutacağız. Bizde bu milletin bir kuruş vergisini çarçur ettirecek göz yok. Tespit edilen usulsüzlüklerin kuşkusuz takipçisi olacağız. Böylece milletin vergisinin millete en iyi sağlık hizmeti olarak dönmesini sağlayacağız.”

BABACAN, SAĞLIKTA ŞİDDETİ MERVE NUR UÇAR REFERANSIYLA ELEŞTİRDİ
“Geçtiğimiz hafta Çapa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren genç hekim arkadaşımızın dediği gibi, hekimlik sanatındaki temel ilke, ‘Önce zarar verme’ iken ‘Önce zarar görme’ haline geldi. Bunların nedeninin altında hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yatıyor. Hekimlerin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacağız. Sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini yükselteceğiz.”

‘5 DAKİKALIK ZAMAN BASKISI KABUL EDİLEMEZ’
“Kalbimizi, beynimizi, canımızı, ailemizi, sevdiklerimizi sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz. Haklı olarak, sağlık çalışanlarının bize odaklanmasını bekliyoruz. Sağlık çalışanları günde 150-200 kişiyle muhatap oluyor. Doktorlar herkese en fazla 5 dakika süre ayırabiliyor. Hekimlerden, ertesi gün gördüğünde hatırlayamayacağı hastaları tedavi etmesini bekliyoruz. 5 dakikada hastayı dinlemesini, muayene etmesini, tanı koymasını, ilaç yazmasını bekliyoruz. Böyle bir zaman baskısı kabul edilemez. Muayene süresini Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarına çıkartmak zorundayız.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞI ARTACAK, NÖBET SÜRELERİ KISALACAK
“Sağlık sisteminde performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyip sağlık çalışanlarının gelir seviyesini artırmak zorundayız. Akademik yayın ve çalışmalara verilen destekleri güncellemek zorundayız. Emekli hekim ve diğer sağlık meslek mensupları için ek göstergeleri yeniden düzenleyeceğiz. Asistan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının nöbet sürelerini kısaltacağız.”

İLAÇ ÜRETİMİNDE ODAK NOKTA: BİYOTEKNOLOJİ İLE GEN VE HÜCRE TEKNOLOJİLERİ
“Sağlıkta Atılım programımızda odaklandığımız bir hedefimiz de var. Biyoteknoloji ile gen ve hücre gibi teknolojilerle geliştirilen ilaçların üretiminde Türkiye’yi dünya lideri yapmayı hedefliyoruz.”

SAĞLIĞA CEP TELEFONUNDAN 7/24 ULAŞILABİLECEK
“Hasta-hekim ilişkisinde de teknolojiden faydalanacak bir projemiz var. Uygulamanın adı ‘Doktorum Hep Yanımda’. Böylece, cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle, bazı sağlık hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. Telefonun öbür ucunda uzman doktorlar olacak.”

YENİ NESİL İLAÇ VE TEDAVİLERE ERİŞİLEBİLECEK
“Sağlık Sigortası teminat paketini günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracağız. Fiyatlama ve geri ödeme süreçlerini yenileyeceğiz. Böylece vatandaşlarımız yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilecek.”

HATİPOĞLU: ‘TEDAVİYE ERİŞİM ZANNETTİĞİMİZ ŞEY ASLINDA HASTA YIĞILMASI’
Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nın ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı. Amaçlarının 5 dakikalık muayeneye sıkışan sağlık sistemini “5x5 yaklaşımı ile yeniden inşa etmek ve hizmet alanın da sunanın da mutlu olduğu bir Türkiye yaratmak” olduğunu söyleyen Hatipoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye’de hekim başına düşen hasta sayısı yaklaşık 498; OECD ortalaması ise 341. Benzer şekilde, hemşire başına düşen kişi sayısı ortalama 413 iken, OECD ortalaması 102. Bu dengesizliğin sonucu olarak ülkemizde hekimler hastalarına 5 dakikadan fazla süre ayıramıyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütünün muayene süresi için koyduğu standart asgari 20 dakika. Yani bugün sağlık sisteminde, ‘tedaviye erişim’ zannettiğimiz şey aslında ‘hasta yığılması’.”

Eylem planın tanıtımında DEVA Partisi Genel Sekreteri Dr. Medeni Yılmaz ile GMYK üyeleri Op. Dr. Bekir Sıtkı Aslan ve Dr. Özge İrem Morkoç da konuştular.

"Babacan '5 ADIMDA' Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: Hekimlerin saygınlıklarını ve can güve." haberi, 30 Haziran 2022 tarihinde yazılmıştır. 30 Haziran 2022 tarihinde de güncellenmiştir. Politika kategorisi altında bulunan Babacan '5 ADIMDA' Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: Hekimlerin saygınlıklarını ve can güve.. haberi 2022 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Babacan '5 ADIMDA' Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: Hekimlerin saygınlıklarını ve can güve.. 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Politika konusunda 28 Şubat 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON HABERLER
 1. 09:10 CHP’nin Balıkesir başkan adayına tuzak: Bu tezgâhı kurgulayanlara yazıklar olsun diyorum
 2. 09:01 Gazeteci Şaban Sevinç canlı yayında küfür etti
 3. 08:51 Erdoğan Aktaş: Şevki Yılmaz bana rüşvet teklif etti
 4. 08:48 Elektrikli otomobil bataryaları için yeni çözüm: Çin'e bağımlılık azalabilir
 5. 08:43 Ebru Gündeş'in evlendiği Murat Özdemir'in eski eşinden göndermeli paylaşım geldi
 6. 08:39 Eski sevgilisi, Fırat Tanış için uzaklaştırma kararı aldırdı
 7. 08:36 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı
 8. 08:31 Çetin Doğan, cezaevinden mektup gönderdi: Beni ve Sayın Kavala’yı benzer bahane ile hapiste tutuyor
 9. 08:25 Hak arayana ev hapsi: AK Partili belediyenin inşaatında çalışan sendikacılara ev hapsi
 10. 08:21 ‘Türk Escobar’ın oğlu, bakanlıktan yatırım teşviği almış
 11. 08:17 Yargıda emniyet müdürü krizi: Hakimi hakime şikayet etti
 12. 08:11 Sözcü yazarı Rahmi Turan: Emekli komutanların ölmeleri mi bekleniyor?
 13. 08:08 Fenerbahçe’de mi, yoksa siyasette mi derken, iki ilimizde küçük ölçekli yer sarsıntıları yaşanmış
 14. 08:05 Meteoroloji’den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı: Çok yoğun geliyor
 15. 01:28 İliç’teki ölüm madeni heyelansız da can almış!
 16. 01:22 Güzellik ve Sağlık İçin İdeal: Zeytinyağı ve Limonun Şaşırtıcı Gücü!
 17. 01:14 Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
 18. 01:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Ankaragücü Mağlubiyetiyle Ders Çıkaracağız
 19. 00:59 Gazze'de ateşkes olacak mı? Beyaz Saray Biden'dan daha "temkinli" davranıyor
 20. 00:58 Arp Sanatçısı Zeynep Öykü, İstanbul’da Sahne Alacak
Politika Haberleri