Başpiskopos, eşcinsel evliliklerin Kilise tarafından onaylanmasını istiyor.

Başpiskopos, eşcinsel evliliklerin Kilise tarafından onaylanmasını istiyor.

Finlandiya’da kadın Başpiskopos, eşcinsel evliliklerin Kilise tarafından onaylanmasını istiyor.

Ali Haydar NERGİS- İsveç

‘’Beyaz zambaklar ülkesi’’ Finlandiya’da  yeni göreve atanan  Evanjelik Luteryan kilisesinin  kadın başpiskoposu Mari Leppänen,  göreve gelir gelmez, yüz yıllardan beri sürdürülen eskimiş din kurallarının terk edilmesini, eşcinsel evliliklerin kiliseler tarafından onaylanmasını istedi. Leppänen, ‘’Binlerce yıllık tarihe sahip Hristiyanlık kilisesinin kendisini yenileyememesi halinde ayakta kalmasının mümkün olamayacağını’’ söyledi.
Kilisenin, radikal adımlar atması konusunda daha da ileri giden kadın piskopos Mari Leppänen, ‘’ Yukarıdan gelen emirlerle hareket etmek yerine, birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kilisenin kendini yenileyememesi durumunda ayakta durması mümkün değildir. Kilisenin daha cesur adımlar atması gerekiyor.’’ dedi.

KADINLARIN KİLİSE YÖNETİMİNDEK AĞIRLIĞI ARTIYOR.

‘’ Beyaz zambaklar ülkesi’’ Finlandiya’da, kadınların kilise yönetimi üzerindeki ağırlığı her geçen gün artıyor. Kadınların rahip olarak göev yapabildikleri Finlandiya’da 1986 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile, kadınlar  başpiskoposluk görevine de atanmaya başladılar.  Finlandiya Evanjelik Kilisesindeki rahiplerin yarıya yakını kadınlardan oluşuyor.
Baltık Denizi kıyısında 5.5 Milyon nüfuslu Ülke, 35 yaşındaki sosyal demokrat kadın başbakan Sanna Marin tarafından yönetiliyor. Koalisyonla yönetilen Finlandiya’nın hükümet ortağı 4 partisinin lideri de kadın. 17 kişilik  Finlandiya Bakanlar Kurulu’nun 19  üyesinden 12’si de kadınlardan oluşuyor.
sarra-finlandiya-basbakani.jpg
DİNDARLARIN SAYISI AZALIYOR

Finlandiya Evanjelik Luteryen Kilisesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkede dindarların sayısı her geçen gün daha da azalıyor. Özellikle 1980 ve 90’lı yıllarda doğanlar,  Hristiyanlık inancından uzaklaşarak alternatif arayışlara yöneliyorlar. Araştırmaya göre, 15-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 42’si, görünmez varlıklar yerine doğal  ve somut varlıklara inanıyor. Kilise ve dinsel yayınları okuyanların sayısı azalırken, kilise üyeliğinden ayrılanların sayısı hızla artıyor.

‘’BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE’’

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, kurtuluş  mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çeken Finlandiya ülkesinin kuruluş sürecini  anlatan ‘’Beyaz Zambaklar Ülkesinde’’ adlı belgesel roman, o yıllarda Türkçe’ye çevrilmiş ve harp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştu

Ali Haydar NERGİS/ iSVEÇ
 

Önceki ve Sonraki Haberler
Dünya