Bilgi Üniversitesi'nde asistanlar ve personelden zam eylemi

Bilgi Üniversitesi'nde asistanlar ve personelden zam eylemi

Bilgi Üniversitesi eylemde: Eşit işe eşit ücret!

Enflasyon oranında zam talep eden Bilgi Üniversitesi personeli ve akademisyenleri, ‘Eşit işe eşit ücret’ talebiyle eylem düzenledi.

Bilgi Üniversitesi’nde aralarında akademisyenlerin de olduğu yüzlerce kişi, enflasyon oranında zam için imza verdi ancak çalışanların ve akademisyenlerin talepleri karşılanmadı.

Mart ayından itibaren bir önceki yılın resmi enflasyon oranında, -yüzde 36- artış yapıldığını öğrenen akademisyenlerle birlikte idari personel ve destek personeli Santral Kampüs’te bir forum düzenledi. Forumda dile getirilen başlıca görüş verilen zam oranının resmi enflasyonun çok gerisinde kaldığı oldu.

Forumda önce çıkan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

“Eğer YÖK’ün hazırladığı rapora bakacak olursanız, bu üniversitenin yıllık geliri 536 milyon lira düzeyinde. Buna karşın giderleri 276 milyon. Yani müthiş bir kârlılık söz konusu. Bizim itirazımız yönetimin, koşullar elverdiği hâlde hocalarını ve çalışanlarını enflasyon karşısında yoksullaştırmasına. Çünkü yıllık resmi enflasyon bile yüzde 60’lar seviyesine geldi. Bu ortamda siz yüzde 36 zam veriyorsanız, bunu çalışanları, üniversiteye emek verenleri yoksullaştırmaktır.”

“Bilgi Üniversitesi çalışanları aramızda imza toplayarak Rektörlük’ten enflasyon oranında zam talep ettik. 593 kişi imza verdi bu taleple. Yüzlerce akademisyen imza attı. Fakat Rektörlük bu talebi görmezden geldi. Ayrıca sürecin şeffaf şekilde yürütülmesini istedik. Üniversite yönetimi artış oranını belirlerken çalışan veya sendika temsilcileriyle görüşsün istedik. Oranın bize önceden söylenmesini istedik. Fakat yönetim bu taleplerimizi duymazdan geldi. Ne kadar zam aldığımızı maaşımız hesabımıza yatınca gördük.”

“Bu sene düzenlediğimiz dördüncü forum bu. Pandemi döneminden itibaren yaşadığımız hâk kayıpları var. Yönetim pandemi döneminde yemek kartlarını bile kesti. Bütün bunlara itiraz etmek gerekiyor. Aynı şekilde verilen zamma da itiraz ediyoruz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, enflasyonun bu kadar altında zam kabul edilemez.”

“Ayrıca, yıl başında asgari ücrete yapılan zammı uygulama mecburiyeti nedeniyle, destek personelinin bir kısmına bu dönemde sıfır zam yapıldı.”

Bilgi Üniversitesi çalışanlarının öne çıkan ortak talepleri şöyle:

· En az yılda iki kez enflasyon oranında ücret artışı · Ders saat ücretli akademisyenlerin ücretlerinin ve diğer tüm ücretlerin aynı oranda arttırılması · Ücretlerin belirlenmesinde şeffaflık ve karar alma süreçlerine katılım

“Bilimsel araştırmalara ayrılan kaynak yetersiz”

Bilgi Üniversitesi’nde yine forumlarda dile getirilen bir diğer endişe konusu da şöyle:

“Önceki forumlarda ele aldığımız önemli bir konu var. Vakıf Üniversiteleri Mütevelli Heyetleri TOBB’un düzenlediği bir toplantıda YÖK ile bir araya geldi. O toplantıda ‘sektörün önünü tıkamak’, ‘rekabetçiliği azaltmak’ gibi gerekçelerle yeni yasal düzenleme istendi. Bu gerçekleşirse Vakıf Üniversiteleri kâr amaçlı şirkete dönüşecek. Mevcut kurallar vakıf üniversitelerinin kâr etmesine izin vermiyor; buna karşın çalışanların hakları sık sık ihlal ediliyor. Eğer TOBB’un öncülüğünde pişirilen fikir kabul edilirse, Vakıf Üniversiteleri’nde çalışan hakları çok daha kötü hâle gelir. Bu üniversitenin bilimsel araştırmalara ayırdıkları bütçe zaten son derece yetersiz. Bir de kâr amaçlı şirket yasası çıkarsa hepten araştırma bütçeleri kesilir. Biz Bilgi’de alternatif bir YÖK tasarısı oluşturmayı hedefliyoruz. Sonrasında bunu VÜDAM ile de paylaşacağız.”

Bilgi’de asistanlar da eylemde

Bilgi Üniversite’nde çalışanların zam taleplerine paralel olarak bir süredir araştırma görevlileri de eylem yapıyor. Bilgi Asistanlar Birliği olarak organize olan akademisyenler, temel talebini kamu üniversitelerindeki araştırma görevlileri ile aynı ücreti almak istediklerini belirtti.

Akademisyenler bu talebin Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili olduğunu, 2020’deki düzenleme ile Vakıf Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarında unvanlarına göre en az devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret kadar ödenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Bilgi Asistanlar Birliği’nin sosyal medyada duyurduğu talepleri şunlar:

  • Maaşlarımızın devlet üniversitelerindeki meslektaşlarımızla net üzerinden eşitlenmesi
  • Devlet üniversitelerinde yapılan Ocak zammının ivedilikle maaşlarımıza yansıtılması ·
  • Maaşlar arasındaki farkın enflasyon sebebiyle açılmasının önüne geçmek için devlet üniversitelerinde olduğu gibi senede iki sefer ücret düzenlemesi yapılması
  • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaşanan ücret kayıplarının geriye dönük tazmini
  • Gelecekte mali konularla ilgi süreçlere dair bizlere önceden bilgi verilmesi
  • Yemek kartı ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan haklarımızın net maaş hesabının dışında tutulması

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Eğitim