Burdur Valisi Ali Arslantaş: Vaka yaş ortalaması 36

Burdur Valisi Ali Arslantaş: Vaka yaş ortalaması 36

Salgının seyrine ilişkin açıklamada bulunan Burdur Valisi Ali Arslantaş, vakalarda yaş ortalamasının 36 olduğunu belirtti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada; bulaşların yüzde 65'inin ev içi temas ile gerçekleştiğini ve vaka yaş ortalamasının 36 olduğunu belirtti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

''İlimizde Covid-19 pandemi seyriyle ilgili yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki tesitlere ulaşılmıştır.

Tespit 1: Vaka yaş ortalaması 36 civarındadır. Erkeklerde yoğunluk 19-26 yaş gurubundayken kadınlarda yoğunluk 39-46 yaş gurubundadır. Bu bulgu vakanın her yaş gurubunda ortaya çıktığını gösteriyor. Hepimizin sevdiklerimiz ve toplumumuz için azami derecede dikkatli hareket ermemizi zorunlu kılıyor.

Tespit 2: Bulaşların (%65’in üzerinde) ev içi temas ile gerçekleştiği görülmektedir. Kişisel temasın en yoğun olduğu, maske, mesafe gibi önlemlerin göz ardı edildiği evlerde gerek yakın/uzak akrabalar arasında gerekse komşular arasında yoğun bir enfeksiyon yayılımı görülmektedir. Başta ev gezmelerinden vazgeçmek olmak üzere kişi sayısının arttığı yerlerde özellikle sosyal mesafeye çok dikkat etmek gerekiyor. Sokakta maske takma oranımız neredeyse %100. Maskeyi evlerde ve kapalı mekanlarda da çıkarmayalım.

Tespit 3: Kadınların (%73) ev ortamında bulaştırma yüzdeleri erkeklere (%61) göre daha fazla görünmektedir. Hastalıkla mücadelemize mutlaka kadın eli değmesi gerekiyor. Kadınlarımıza güveniyoruz, eşlerini ve çocuklarını ancak onlar hizaya getirebilirler.

Tespit 4: Kadınların hastaneye yatma ihtimali (%68), erkeklere göre (%57) daha yüksektir. Burdur’un bir adı da #GadınBurdur 
Yuvası ve çocukları için yaptıkları fedakarlıklarla kadınlarımız ilimizin tamlayanı olmuşlarıdır. Haydi bir kere daha...

Tespit 5: İlimizdeki COVID-19 kaynaklı bütün ölüm vakaları incelendiğinde temel olarak bazı kronik hastalıkları ve ileri yaşa bağlı hastalıkları olduğu, özellikle yaygın olarak Diyabet, Hipertansiyon ve KOAH gibi hastalıkları olanların büyük risk grubunda oldukları görülmektedir. Bu tavsiye çok zor gelse de onların sağlığı için anne-baba ziyaretlerini bir süreliğine erteleyip kronik rahatsızlığı olduğunu bildiğimiz yakınlarımızla telefonla temas kuralım.

Tespit 6:  İlimizde COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi sürecine alınan hastalarımızda yaş farkı olmaksızın yaklaşık 10 gün iyileşme süresi geçirdikleri gözlemlenmiştir.

#Maske #Mesafe #Temizlik şartlarını sağlayıp güç birliği ile bu illeti ilimizden ve ülkemizden defedelim.''

Politika