CHP ve AKP'li üyeler 'Eşitlik Komisyonu' kurulmasında uzlaştı

CHP ve AKP'li üyeler 'Eşitlik Komisyonu' kurulmasında uzlaştı

Bartın-Amasra Belediyesi'nde Belediye Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Eşitlik Komisyonu', 6 CHP'li, 3 AKP'li meclis üyesinin oyları ile kuruldu.Amasra Belediyesi CHP Meclis Üyesi Meltem Öz, 'kadın yurttaşların ihtiyaçlarına uygun...

Bartın-Amasra Belediyesi'nde Belediye Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Eşitlik Komisyonu', 6 CHP'li, 3 AKP'li meclis üyesinin oyları ile kuruldu.

Amasra Belediyesi CHP Meclis Üyesi Meltem Öz, 'kadın yurttaşların ihtiyaçlarına uygun yerel hizmet sunumunun etkinleştirilmesi, politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu bir ihtisas komisyonu kurulması' için bir önerge hazırladı.

Hazırlanan önerge, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır tarafından belediye meclisine sunuldu. Belediye meclisine sunulan önergenin üyelerin tamamı tarafından kabul edilmesiyle 'Eşitlik Komisyonu' kuruldu.

Söz konusu 'Eşitlik Komisyonu' önergesi şöyle:

“Kadın Dostu Yerel Yönetim”; yerel düzeyde siyasal kararlara cinslerin eşit katılımını sağlamak için bir norm, bir stratejik hedef, bir politikalar paketidir. Bu yönetim anlayışı kadınların şiddetten uzak ve güvenlik içinde yaşadıkları, kentin tüm hizmetlerinden (altyapı, konut, ulaşım, sağlık, eğitim, güvenlik vb.) eşit düzeyde yararlandıkları, kentin karar mekanizmalarında eşit temsil edildikleri ve karar mekanizmalarına katıldıkları bir yerel yaşam yaratmayı hedefler.

Yani; “Kadın Dostu Yerel Yönetim” politikaları, kadınların yerel siyasal kararlara yeterince katılamamaları sonucu olan; yerel politika ve planlamaların kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaması gerçeğine dikkat çekiyor. Bu anlamda “Kadın Dostu Yerel Yönetim” politikaları bu eşitsiz durumu önlemeye ve kadınların gereksinmelerine yerel yönetimler düzeyinde yer açmaya olanak sağlayan bir politika araçları paketidir. Konut, güvenlik, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda alınan yerel kararlar, kadınları doğrudan etkileyen kararlardır ve planlama, uygulama ve denetlenme aşamalarında kadınların gereksinmelerini dikkate alan bir politika modeli içinde dönüştürülmesi gerekir.

Bu bağlamda; Türkiye’nin de imzalamış olduğu CEDAW ( Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi)’ nin yerelde uygulanması ve Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı ‘nda yerel yönetimlere düşen görevler çerçevesinde; kadın yurttaşların ihtiyaçlarına uygun yerel hizmet sunumunun etkinleştirilmesi için ilçemiz düzeyinde hizmet sunumu ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu bir ihtisas komisyonunun belediyemiz bünyesinde kurulmasını ve bu komisyonun ‘’Eşitlik Komisyonu’’ adı ile anılmasını öneriyoruz."

https://abcgazetesi.com/yuz-yuze-egitim-bir-gun-sonra-baslayacak-379638
Politika