CHP'li Çakırözer: Kendi personelini sürgün eden RTÜK, ihale ile personel almış

CHP'li Çakırözer: Kendi personelini sürgün eden RTÜK, ihale ile personel almış

Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce 40’tan fazla kıdemli personelin etkisiz kadrolara atanarak işlevsizleştirildiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK), bu operasyondan kısa bir süre önce TÜRKSAT ile hizmet alım sözleşmesi...

Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce 40’tan fazla kıdemli personelin etkisiz kadrolara atanarak işlevsizleştirildiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK), bu operasyondan kısa bir süre önce TÜRKSAT ile hizmet alım sözleşmesi imzalayarak 15 personeli çalıştırmaya başladığı ortaya çıktı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, “Kendi kıdemli personelini sürgün eden RTÜK, ihale ile personel alıyor. RTÜK bu kararı ile liyakat ve adalet ilkesini yerle bir etmiştir. Kamudaki kıdemli personelin böyle oyunlarla etkisiz işlevsiz hale getirilmesi, sürgün edilmesi ne adalete ne de eşitliğe sığar” dedi.

TRT ile başlayıp RTÜK ile devam eden yeni personel politikasından vazgeçilmesini istedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK’teki personel kıyımını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Çakırözer, “RTÜK’ün en kritik birimlerinde çalışan 40’tan fazla liyakatli personel bayram öncesinde sürülmüştür. Bu rakamın 100’e ulaşacağı ve tıpkı TRT’de olduğu gibi "istihdam fazlası personel" adı altında işlevsizleştirileceği ileri sürülmektedir. Yirmi, yirmi beş yılını RTÜK'e adayan bu uzmanlar, kuruluşundan bu yana kuruma emek vermişlerdir. TRT ile başlayan, RTÜK'le devam eden kıyımın gerekçesi nedir? RTÜK'te yeni yapılacak kadrolaşmaya zemin mi yaratılmaktadır? Bu ülkenin kıdemli, yetişmiş memurlarının bu şekilde değersizleştirilmesi kabul edilemez” dedi. Çakırözer giderek yayılan bu personel politikasından bir an önce geri dönülmesini talep etti.

Çakırözer, söz konusu personel kıyımından önce RTÜK’te başka sürgünlerinden yaşandığını açıkladı. Çakırözer, RTÜK’ün radyo ve televizyonların yayınlarına ilişkin izleyici şikayetlerini aldığı 444 1 178 çağrı hattını bir süre önce revize etme kararı aldığını belirtti. Çakırözer, “Bunun yerine bir Beyaz Masa hizmeti verilmesi planlandı. Planlama dahilinde bir teknik komisyon kuruldu. RTÜK uzmanlarından oluşturulan teknik komisyondan, Beyaz Masa hizmeti için 15 personele ihtiyaç olduğuna dair rapor hazırlanması istendi. Ancak bazı uzmanlar; kurumda zaten bir çağrı hattının olduğu, bu hatta kurulun halkla ilişkiler personelinin bulunduğu, bunun yerine yeni birim kurulmasında kamu yararı olmadığı gerekçesiyle itiraz etti” dedi. Çakırözer, itiraz eden uzmanların kurul içindeki başka kurumlara sürgün edildiğini açıkladı.

'LİYAKAT YERLE BİR'

Çakırözer, bunun ardından üst kurulun başka uzmanlarına Beyaz Masa hizmeti için 15 personelin alınması gerektiğine ilişkin teknik raporun hazırlatıldığını belirten Çakırözer, “Bu olay RTÜK’ün 40’tan fazla personelini sürgün etmesinden kısa bir süre önce yaşandı. RTÜK, Beyaz Masa hizmeti için TÜRKSAT ile hizmet alım sözleşmesi imzaladı. Beyaz Masa hizmeti işlemeye başladı. İçinde 15 personel ile birlikte. Kurum için yıllarını vermiş personelini bir gecede işlevsizleştiren RTÜK’ün kurum dışından hem de kamu yararı olmadığı belirtilen bir hizmet için personel getirmesi liyakat ve adalet ilkesini yerle bir etmiştir” dedi.

'NE ADALETE NE EŞİTLİĞE SIĞAR'

Çakırözer, “Kamu personel rejiminde yaşanan bu gelişmeler endişe vericidir. Kamu kurumlarının kıdemli, kurumlarına yıllarını vermiş personelinin böyle oyunlarla etkisiz, işlevsiz hale getirilmesi, istihdam fazlası oldukları gerekçesiyle sürgün edilmesi ne adalete, ne eşitliğe sığar. İstihdam fazlası gerekçesinin dillendirildiği kurumlara yeni personel alınması ise akıllarla alay etmektir. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli, kamu hizmetleri ehliyet ve liyakat sahibi kamu görevlileri tarafından adil ve eşit olarak verilmelidir. Kamu kurumu yöneticilerinin bu ilkelerden vazgeçmemeleri gerekir” diye konuştu.

Çakırözer; RTÜK’ün ilişkili olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Çakırözer, Bakan Ersoy’un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“RTÜK’te, 5 Haziran 2019 günü çoğunluğunu üst kurul uzmanlarının oluşturduğu personelin, bulundukları dairelerden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na atandıkları doğru mudur? Bu şekilde RTÜK’ün hangi biriminden kaç personel atanmıştır? Atama işleminin gerekçesi nedir? Atanan personelin kurum içindeki kıdemleri nedir? Atama işleminden önce veya sonra RTÜK’e personel alımı yapılmış mıdır? Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na atanan personelin RTÜK’ün ana binasından farklı bir yerleşkeye gönderildikleri bilgisi doğru mudur? Bu personel nereye gönderilmiştir? Gönderildikleri yer için herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Personelin daha sonra istihdam fazlası oldukları gerekçesiyle başka kurumlarda görevlendirilmesi planlanmakta mıdır? Bu atama işleminden önce RTÜK’ün izleyicilerin radyo ve televizyon yayınları ile ilgili şikayetlerini alabilmek amacıyla hizmet veren 444 1 178 RTÜK Çağrı Hattı’nın yerine Beyaz Masa hizmet biriminin kurulmasına karar verilmiş midir? Bu kararın gerekçesi nedir? 444 1 178 RTÜK Çağrı Hattı’nın yerine Beyaz Masa hizmet birimi için TÜRKSAT ile hizmet alım sözleşmesi imzalanmış mıdır? İmzalandıysa sözleşmenin bedeli nedir? Sözleşme kapsamında Beyaz Masa hizmet biriminde kaç personelin çalıştırılmasına karar verilmiştir? Beyaz Masa Hizmet Birimi’nde 15 personelin görevlendirilmesi için gereken teknik rapora imza atmayan üst kurul uzmanlarının başka birimlere atandıkları doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir?”