CHP’li Özel: TRT’deki yönetmelik değişikliği incelensin

CHP’li Özel: TRT’deki yönetmelik değişikliği incelensin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TRT Yönetim Kurulu’nun yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili KİT Komisyonu’na bir yazı gönderdi.

ABC Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TRT Yönetim Kurulu’nun yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili KİT Komisyonu’na bir yazı gönderdi.  

CHP’li Özgür Özel, başvurusunda TRT Yönetim Kurulu toplantılarında artık ses kaydı tutulmayacak olması ve bundan önce tutulan ses kayıtlarının imha edilebilecek olması nedeniyle yönetmelik değişikliğinin başta FETÖ ile mücadele olmak üzere yaratacağı zafiyete dikkat çekti.

İşte Özgür özel’in o yazısı:

“Komisyonunuzun denetimine tabi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’te 7 Nisan 2018 günkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, TRT Yönetim Kurulu toplantılarının ses kayıt cihazı ile tespitini öngören 17’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan madde, Yönetim Kurulu toplantılarının iki ayrı ses kaydı ile tespit edilmesini, ses kayıt materyallerinden birinin toplantı sonunda zarfa konularak mühürlenmesini, diğerinin ise Yönetim Kurulu üyeleri ve denetleme yapmakla yetkili ve görevli kurumların talebi durumunda kopyasının alınabilmesini, ses kayıtlarının ise on yıl süreyle saklanmasını içermektedir.

Komisyonunuz, TBMM adına TRT’nin denetimini yapmakla görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının kayıtları tarafınıza açık olmakla beraber, yapılan yönetmelik değişikliğiyle kayıt tutulması işlemine son verilmektedir. Bu kayıtların imha edilmesi, görev kapsamına giren bu alanda büyük bir boşluk doğuracaktır. Yönetmelik değişikliğiyle, denetiminize tabi tüm hususlarla birlikte, FETÖ ile mücadele yönünden de zafiyet yaratılabilecektir.

TRT’nin büyük bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreçte FETÖ tarafından ele geçirildiği ve FETÖ mensuplarının kuruma sızdırıldığı göz önüne alındığında, bundan önceki 10 yılı içeren Yönetim Kurulu toplantılarına ait kayıtlar FETÖ ile mücadelede önemli birer delil teşkil etmektedir. İlgili kayıtların imha edilmesinin FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratabileceği de değerlendirildiğinden, kayıtların temin edilerek, FETÖ’ye yönelik sürdürülen soruşturma ve kovuşturma dosyalarına bir an önce gönderilmesi gerekliliği ortadadır.

Tüm bu sebeplerle, TRT’nin denetiminize tabi olması nedeniyle, komisyonunuzun yönetmelik değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrılması son derece önemlidir. Denetim işlemlerinin geriden geliyor olması ve kuruma ait 2018 yılı denetiminin birkaç yıl içinde yapılmayacağı düşünüldüğünde, ilgili yönetmelik değişikliğinin komisyonunca olağan sürede ele alınmasının beklenmesi durumunda, gerekli önlemler alınmadan ses kayıt materyallerinin imha edilmesi işlemi tamamlanmış olabilecektir. Komisyonunuz tarafından TRT’den, yönetmelik değişikliğiyle ilgili bilgi talep edilmesi, komisyonunuzda konu görüşülmeden, mevcut ses kayıtlarının imha edilmemesi, bu kayıtların güvenliğinin sağlanması ve birer örneğinin komisyonunuzca temin edilerek muhafaza edilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

TBMM İçtüzüğü’nün 26’ncı maddesi komisyonların başkanları tarafından toplantıya çağrılabileceğini düzenlemektedir. Bu son derece önemli değişikliğin doğurabileceği etkiler göz önünde bulundurulduğunda; denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla söz konusu kayıtların ilgili alt komisyonun incelemesine açılması ve Komisyonunuzun Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğin değerlendirmesi amacıyla toplantıya çağrılması gerekliliğini bilginize sunarım.”

trt-basvurusu-1.jpegtrt-basvurusu-2.jpeg

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem