'Çıplak arama' yönetmelikten çıktı, 'detaylı arama' geldi

'Çıplak arama' yönetmelikten çıktı, 'detaylı arama' geldi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Düzenlemedeki “çıplak arama” ifadesinin yerine “detaylı arama” ifadesi getirildi. “Detaylı aramanın” şartları ve usulünde de değişiklikler yapıldı.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Eski yönetmelikte yer alan “çıplak arama” ifadesinin yerine “detaylı arama” ifadesi getirildi. Çıplak arama yapılması kararının alınması için gereken “makul ve ciddi emarelerin varlığı” şartına, “bunun başka bir suretle tespitinin olanaksız olması” şartı da eklendi.

Yapılan değişiklikle, “detaylı arama” düzenlemesi şu şekilde yeniden düzenlenmiş oldu:

“Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir.”

“Detaylı arama” düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:

“Eski yönetmelikte yer alan “Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlâl etmeyecek şekilde ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir” düzenlemesinin yerine “Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir” cümlesi getirildi. Ayrıca, “arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilmesi” sağlandı. Arama sırasında, “görevli tarafından eldiven kullanılması” koşulu getirildi.

Eski yönetmelikte yer alan ve “aramanın, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilmesini” öngören düzenlemenin yerine “aramanın mümkün olan en kısa süre içinde bitirilmesi ve işlemin tutanağa bağlanması” kuralı getirildi. Ayrıca, “tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzasının bulunması ve hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durumun tutanağa geçirilmesi” düzenlemesi yapıldı.

Eski yönetmelikteki “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” düzenlemesi ise genişletildi. Buna göre; “Arama ve sayımlar sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır” hükmü getirildi.”

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem