Cumhur ittifakı Ankara'yı neden kaybetti?

Cumhur ittifakı Ankara'yı neden kaybetti?

EMAX Araştırma Şirketi tarafından Ankara ile ilgili yapılan araştırmaya göre, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesini en çok işsizlik ve ekonomik kriz

EMAX Araştırma Şirketi tarafından Ankara ile ilgili yapılan araştırmaya göre, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesini en çok işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle oy kaybetti. Yanlış aday tercihi ise bunları izledi.

EMAX Araştırma Şirketi, 8-10 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara'da 1512 kişi ile önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniğiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara, "31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur ittifakı neden kaybetti" diye soruldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tüm katılımcıların yüzde 41.7'si "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik" dedi. Yüzde 38.2'si "yanlış aday belirleme", yüzde 14.3'ü "seçim vaatlerinin yetersizliği ve etkin kampanya yapılamaması" yüzde 5.8'i diğer nedenler( sert üslup, ideolojik görüşlerime yakın değil vs.) dedi.

Araştırma çalışması 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediyesini kaybetme nedenlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi.

Araştırma, Ankara büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 1512 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı. Araştırma demografisi yüzde 59.3 ile erkek, yüzde 40.7 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 17.4, 25-34 arası yüzde 24.2, 35-44 arası yüzde 23.0, 45-54 arası yüzde 19.1, 55 yaş üzeri yüzde 16.3 olarak yer aldı.

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika