Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Seninleyiz Türkiye' kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Seninleyiz Türkiye' kampanyası

Asrın felaketinde ortaya konulmuş olan küresel dayanışma ve yardım seferberliğinden hareketle internasyonal kamuoyuna yönelik 18 ülkede "Seninleyiz Türkiye" dayanışma kampanyası başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafınca 6 Şubat tarihinde yaşanmış olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin peşinden ortaya konulmuş olan küresel dayanışma ve yardım seferberliğinden hareketle internasyonal kamuoyuna yönelik "Seninleyiz Türkiye (We Stand With Türkiye)" kampanyası başlatıldı.

ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Macaristan, Meksika, Kanada, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Suudi Arabistan olmak suretiyle toplam 18 ülkede başlatılan internasyonal dayanışma kampanyası ile yaşanmış olan afet sonrası ortaya konulmuş olan küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Kampanyada, yaşanmış olan asrın felaketinin derhal peşinden Türkiye'ye gerek arama kurtarma ekipleri, sıhhat çalışanları ve yardım göndererek, gerekse destek mesajı vererek yardım eli uzatan ülkelerin gösterdiği küresel dayanışmanın önemi vurgulandı. 18 ülkenin hem geleneksel hem de dijital medya mecralarında "Seninleyiz Türkiye" çarpıcı sözleri ile afetin büyüklüğü, meydana getirilen yardımlar ve Türkiye ile dayanışma vurgusunu içeren görseller ve içerikler paylaşıldı. Asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve afetin derhal peşinden meydana gelen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler kampanya özelinde Türkçe ve İngilizce olmak suretiyle iki dilde hazırlanan "https://seninleyizturkiye.com/, https://westandwithturkiye.com" web sitelerinde gösterildi.

Dünyaca meşhur sanatçılardan destek mesajları

Ayrıca afete yönelik dayanışmayı çoğaltmak amacıyla New York'ta Times Meydanı benzer biçimde mühim meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar vasıtasıyla (led-truck) dış mekan ilanları gösterildi. Ülkelerin mühim gazetelerinde de "We Stand Türkiye" sloganlarıyla ilanlara yer verildi. Diğer taraftan aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyaca tanınmış oyuncular Morgan Freeman, Amir Khan, Reshat Strik, müzisyen Jamala, Yasmin Levy, Della Miles, sporcu Matwe Middlemkoop'un da bulunmuş olduğu meşhur adların Türkiye'ye destek mesajlarını içeren videolar değişik mecralarda paylaşıma sunuldu.

"Asrın felaketinde gösterilen dayanışma misal oldu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşamış olduğu ve asrın felaketi olarak vasıflandırılan depremler sonucu büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, sadece felaketin derhal peşinden hem devlet ve millet olarak, hem de internasyonal anlamda misal bir seferberlik sergilendiğini belirtti. Devletin tüm kamu kurum ve müesseselerinin yanı sıra STK'ların, gönüllülerin ve internasyonal yardım çağrısına yanıt veren dünyanın değişik ülkelerinden gelen arama-kurtarma ve sıhhat ekiplerinin büyük bir özveriyle bölgede emekler gerçekleştirdiğini özetleyen Altun, "Böylesine zor günümüzde yanımızda olan, bizlere destek olan tüm ülkelere teşekkürü borç biliyoruz. Ülkemizde yaşanmış olan afetle beraber ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhu yalnız ulusal ölçekte değil, internasyonal düzlemde de yankı bulmuş, asrın felaketi sonrası asrın dayanışması ortaya konulmuştur. Ortak acı paydasında buluşan ülkeler, küresel krizler karşısında kolektif sorumluluğun, işbirliğinin ve internasyonal dayanışmanın önemini ortaya koymuştur. Bundan hareketle yalnız kriz ortamlarında değil, bölgemizde ve dünya genelinde istikrar, sulh ve refahın tesisi için ortak akıl ve vicdanla internasyonal ortaklık ile hareket etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor, hiçbir ülkenin benzer acılar yaşamamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.