Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday kriterleri

Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday kriterleri

Güngör Aydın24 Haziranda yapılacak ve Türkiye’yi, güzel ülkemizi huzur ve barışın aydınlığına ya da karanlığın uçurumuna götürecek, ya demokrasiye ya da diktatörlüğün yerleşik düzenine taşıyacak Cumhurbaşkanlığı...

Güngör Aydın

24 Haziranda yapılacak ve Türkiye’yi, güzel ülkemizi huzur ve barışın aydınlığına ya da karanlığın uçurumuna götürecek, ya demokrasiye ya da diktatörlüğün yerleşik düzenine taşıyacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhuriyeti ve demokrasiyi sözde savunanların, siyasal güçlerin aymazlığı nedeniyle iktidarı ele geçirmiş ve 16 yıldır ülkeyi yönetip gelmekte olan despotik dinsel diktatörlük iktidarı eliyle ülkemizin içine sürüklendiği karanlık, çatışma ve savaş ortamından, siyasal yönetsel ve toplumsal büyük bunalımdan çıkarılarak aydınlık, huzur, barış ve demokrasiye taşınmasını sağlayabilecek Cumhurbaşkanı aday/adaylarının belirlenmesinde temel alınması zorunlu/gerekli görülen kriterler (ölçütler) aşağıda belirtilmiştir.

 Belirlenecek Cumhurbaşkanı aday ve adayları;

 1. Ülkeyi yeniden parlamenter demokratik sisteme taşıma kararlılık ve azminde olmalıdır.
 2. CUMHURİYETİ, özgürlükçülük, çoğulculuk, katılımcılık öğeleri yanında insan haklarına dayalılık, insan merkezlilik ve SİVİL YÖNETİMİN ÜSTÜNLÜĞÜ temelinde genişletilmiş yerleşik kalıcı tam bir DEMOKRASİYE DÖNÜŞTÜRME bilinç ve birikiminde olmalıdır.
 3. Öncelikle halkın doğru bilgi ve habere ulaşma hakkının önündeki engellerin kaldırılarak düşünce, ifade, örgütlenme ve parlamentoda temsil hakkını, medyanın bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşturulmasını savunmalıdır.
 4. TÜRKİYE ÜNİTER ULUS DEVLETİNİ, ULUSAL BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ, ÜLKENİN ÜSTÜN ÇIKARLARINI sapmasız savunmalıdır.
 5. Devletin ve sivil toplumun bütün alanlarında demokratikleşme sağlandıktan sonra oluşturulacak demokratik bir ortamda gerçekleştirilecek bir toplumsal uzlaşmaya dayalı olarak tüm süreçlerinde demokratikliğine özen gösterilecek kalıcı ve çağcıl bir ANAYASA YAPIMINI öngörüp savunmalıdır.
 6. Bu yeni anayasa uyarınca İNSAN MERKEZLİ, ULUSAL, ÜNİTER, DEMOKRATİK BİR DEVLET/YÖNETİM FELSEFESİ ÜRETİLMESİNİ VE YAPILANMAYI savunup sağlamayı hedeflemelidir.
 7. Böylece genişletilmiş demokratik ve özgür bir ortamda genel oyu tam bir gerçeklikle yansıtacak doğru bir seçim yasası ile seçimlerin yenilenmesini, parlamentodaki yetersiz çarpık temsilin sona erdirilmesini, TBMM’de ulusal egemenliğin eksiksiz bir tamlıkta gerçekleşmesini savunmalıdır.
 8. Ülkede giderek büyüyen erkler arası devlet krizini çözebilecek, KUVVETLER AYRILIĞINI gerçekleştirebilecek bilinç ve kararlılıkta olmalıdır.
 9. Ülkede büyük güven, adalet boşluğu/açlığı yaratan boyutlara ulaşmış bulunan hukuk/yargı kargaşasını sona erdirebilecek, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ sağlayabilecek bir kişi olmalıdır.
 10. Her alanda ULUSAL BAĞIMSIZLIĞI savunan ve gereklerini yerine getirme kararlılığında bulunan bir kişi olmalıdır.
 11. Büyük önder ATATÜRK’ün “YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ'' ilkesinin gereklerini yerine getirme bilinç ve kararlılığında olmalıdır.
 12. TÜRK ULUSAL KİMLİĞİNİ, içeriğini Cumhuriyet Devriminin özü ve demokrasi doğrultusunda güçlendirip çağcıllaştırarak sapmasız savunmalıdır.
 13. Kamu Yönetiminde, demokratik ve insan merkezli çağcıl bir YÖNETİM FELSEFESİNİ, liyakat ve başarıya dayalı bir YAPILANMA ve KADROLAŞMAYI savunmalıdır.
 14. Cumhuriyet Devriminin temelini oluşturan LAİKLİK İLKESİNİ ve yarım bırakılmış LAİKLEŞME SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI bütün öğeleri ve gerekleri ile ödünsüz savunmalıdır.
 15. Kürt Sorununun soruna dönüştüğü yer olan demokrasi ve temel insan hakları içinde, üniter ulus devlet temelinde barış ve diyalog yolundan en geniş bir katılım ve konsensüse dayalı olarak TBMM’de çözümünü savunmalıdır.
 16. 15 Temmuz darbesinin tam bir objektiflikle araştırılarak bütün gerçekleri, nedenleri, iç ve dış öğeleri ile aydınlığa kavuşturulmasını, darbeyi planlayanlar, yapanlar, yaptıranlar ve yol açanlar ya da yol verenlerin, darbede FETÖ ile birlikte FETÖ ve AKP’nin iktidar ortaklığı ve felsefe birliği ilişkileri, rol, konum ve sorumluluklarının tam bir açıklıkla belirlenerek yargı önüne taşınıp çıkarılmasını, darbede yer alanların ve sorumluluk taşıyanların gerçek suçlu ile suçsuz titizlikle ayırt edilerek sorgulanıp yargılanmalarını, demokratik sivil yönetim ve bağımsız yargı önünde hesap vermelerini, OHAL’in hemen kaldırılmasını, OHAL döneminin tüm hukuksuzluklarının ve tüm mağduriyetlerinin büyük bir titizlikle ve ivedilikle araştırılıp soruşturularak giderilmesini savunmalıdır.
 17. Ülkede büyük çoğunluğu oluşturan, Cumhuriyet ve demokrasiyi savunan kesimlerin en çoğunun oyunu alabilecek kişi ya da kişiler olmalıdır.

SONUÇ: Kimliği, devlet, hukuk ve yönetim alanlarındaki birikim ve donanımları ile yukarıda belirtilen ülkemiz için yaşamsal ve ulusal gereklilikleri ve ihtiyacı karşılayıp yerine getirebilecek bir kişilik ve yetkinliğe, yeterliğe sahip bulunan; halka bu umut ve güveni verebilecek nitelikleri taşıyan kişi/kişiler Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmelidir.

                      

Önceki ve Sonraki Haberler
ABC Kritik