Denizyolu Taşımacılığı Türleri Nelerdir?

Denizyolu Taşımacılığı Türleri Nelerdir?

Denizyolu taşımacılığı uluslararası alanda düşük maliyet ve yüksek güvenlik nedeniyle en çok tercih edilen lojistik koludur.

 

Denizyolu taşımacılığı içerisinde sefer türlerine göre ve yük ile gemi türlerine göre iki ana sınıfta farklı kategoriler vardır.

Denizyolu taşımacılığı, uluslararası taşımacılık kolları arasında en önemlilerden biridir ve tüm dünyada ticaret hacminin yüzde doksandan fazlasını oluşturur. Deniz taşımacılığının tercih edilmesinin birçok farklı sebebi vardır. Bu sebeplerin başında düşük maliyetler ve yüklerin güvenle taşınması gelmektedir.

Deniz taşımacılığı birçok açıdan farklı avantaj sağlar. Düşük maliyetlerin ve güvenliğin yanı sıra çok yüksek miktarlardaki yüklenir taşınabiliyor olması bu avantajlardan biridir. Deniz taşımacılığında yüklerin zarar görme ihtimalleri çok düşüktür. Bunun yanı sıra Dünya’nın liman bulunan bütün noktalarına tek seferde taşıma yapılabilmektedir. Bütün bu avantajlar denizyolu taşımacılığı dünyanın en yaygın kullanılan lojistik biçimi haline getirmiştir. Deniz taşımacılığının, verilen hizmetlere bağlı olarak farklı türleri bulunmaktadır.

Sefer Türlerine Göre Deniz Yolu Taşımacılığı

Deniz taşımacılığı temel olarak iki farklı kategoride ele alınabilir. Bunlardan ilki seferlerine göre deniz taşımacılığıdır. Seferlerine göre taşımacılık ise iki farklı grupta ele alınır. Bunlar; tramp yani düzensiz taşımacılık ve liner yani düzenli taşımacılıktır.

Düzenli (Liner) Taşımacılık

Düzenli ya da daha çok bilinen adıyla liner taşımacılık, yükün değil hizmetin ön planda olduğu türdür. Liner taşımacılıkta, gemilerin kalkış, aktarma ve varış limanları önceden belirlenmiştir. Gemiler önceden belirlenen bu limanlara yine belirlenmiş tarihlerde uğrayarak yükleme ve boşaltma gibi işlemleri gerçekleştirirler. Liner taşımacılıkta yük genel olarak heterojen bir yapıya sahiptir. Parça yük olarak da ifade edilen bu yükler ambalajlı olarak ya da adet esasına göre gemilere yüklenirler. Bu türde, gemilerin dolu olup olmaması önemli değildir. Ro-Ro ve konteyner taşımacılık türleri, liner taşımacık türüne örnek olarak gösterilebilir.

Düzensiz (Tramp) Taşımacılık

Lojistik sektöründe Tramp olarak bilinen düzensiz taşımacılıkta aslolan yüktür. Bu geniler dünyada hangi limanda yük bulursa oraya gider ve yükün taşınması sorumluluğunu üstlenirler. Tramp taşımacılık türünde genellikle ham petrol, kereste, yer altı madenleri ve kömür gibi yükler taşınır. Bu türde taşınmanın gerçekleşmesi yükün varlığına bağlı olduğu için, belirli bir navlundan söz etmek de zordur. Bu nedenle armatörler gemilerini genellikle yük olma ihtimalinin yüksek olduğu limanlara yöneltirler. Tramp taşımacılıkta yük, ağırlığına göre sınıflandırılır. Özellikle dökme yüklerde tramp taşımacılık tercih edilmektedir. Bu türde gemiler dolmadığı müddetçe sefere çıkmazlar.

Yük ve Gemi Türüne Göre Deniz Yolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığının bir diğer türü ise yük ve gemi türlerine göre belirlenmektedir. Bu taşımacılık türünde 5 farklı gruptan bahsedilebilir. Bu gruplar; konteyner taşımacılığı, tanker taşımacılığı, Ro – Ro taşımacılığı, dökme yük taşımacılığı ve kombine taşımacılıktır.

Tanker Taşımacılığı

Tanker taşımacılığında genel olarak tehlikeli madde sınıfına giren, petrol, gaz ve kimyevi maddeler taşınır. Yükler, pompalama sistemle gemilerde bulunan tankerlere aktarılırlar. Varış limanında ise gemi kendi pompa sistemiyle yükünü boşaltır. Tanker taşımacılığında ağırlıklı olarak LPG ve LNG tankerler kullanılır.

Ro – Ro Taşımacılığı

Ro – Ro taşımacılıkta deniz bağlantısı karayolu ile sağlanır. Ro – Ro kamyon ve tır gibi, yükle dolu olan tekerlekli taşıtları taşıyan büyük gemilerdir. Kapıdan kapıya gerçekleştirilen taşımacılıkta sıklıkla bu taşımacılık sınıfı tercih edilir.

 

Konteyner Taşımacılığı

Farklı tiplerdeki eşyaları taşımak için kullanılan konteynerler, denizyolu taşımacılığının en önemli unsurları arasındadır. Deniz taşımacılığının yüzde 85’inde bu tip konteynerler kullanılır. Konteyner taşımacılığında ağırlıklı olarak genel kargo adı verilen parça yükler taşınır.

Konteynerler, tipik olarak gemilerin kendi vinçleri kullanılarak yüklenirler ve boşaltılırlar. Bu durum bu işlemlerin pratik olmasına ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Bu sayede gemilerin limanda bekleme süreleri de kısalmaktadır. Kapıdan kapıya taşımacılıkta en çok tercih edilen türlerden biri konteyner taşımacılığıdır.

Dökme Yük Taşımacılığı

Kömür, çimento, şeker ve tuz gibi dökme yüklerin taşındığı türdür. Bu tipteki yükler, yapılarından kaynaklı olarak gemiye yüklenme ve boşaltma aşamalarında ara kapı kullanımına ihtiyaç duyarlar.

Kombine Taşımacılık

Petrol veya kuru yükleri taşımak için kullanılan taşımacılık türüdür. Hububat, maden cevheri ve petrol taşıyıcıları bu tür taşımacılığın kapsamına girer.

Integrated Service Solutions (ISS) uluslararası denizyolu taşımacılığı alanında, uzman kadrosuyla birlikte esnek çözümler sunar. Deneyimli kadrosuyla, Avrupa standartlarında hizmet sunan Integrated Service Solutions (ISS), kargolarınızın taşınmasında profesyonel bir anlayışa sahiptir.

Önceki ve Sonraki Haberler
Yaşam