Dört bin yıllık Myndos Antik Kenti yapılaşmaya açılıyor

Dört bin yıllık Myndos Antik Kenti yapılaşmaya açılıyor

Myndos Antik Kenti’nin SİT derecesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1. dereceden 3. dereceye düşürüldü. Bu kararın ardından ise bölgede sondaj çalışmaları başladı.

Duvar’dan Selçuk Arslan’ın haberine göre, Karara tepki gösteren Bodrum Kent Konseyi adına açıklama yapan arkeolog Ayşe Temiz, kentin tarihsel dokusuna dikkat çekti. Temiz, “Myndos Antik Kenti prehistorik çağdan başlamak üzere günümüze kadar sürekli yerleşim görmüş, Özellikle MÖ 2. binde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Myndos, Roma çağının çok zengin ve ekonomisi çok düzgün kentlerinden biriydi” dedi. Temiz kararı, “yapılaşma amacı güden bir karar” olarak değerlendirdi.

“ÇALIŞMANIN YASAL DAYANAĞI YOK”

Çalışmanın yasal dayanağının olmadığını belirten Temiz, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi’nde, korunması gerekli olan taşınmaz kültür varlıklarının sayımı ve tanımı yapılmış olup Myndos Antik Kenti de kanunun bu maddesi kapsamına girmektedir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre, arkeolojik sit alanlarına yönelik bu tip yapılması istenen müdahaleler yasalar gereği ve bilimsel değerlendirmeler açısından çok sakıncalıdır” dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler
Türkiye