Dünyanın Kıtaları Okyanusları Ve Bunların Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın Kıtaları Okyanusları Ve Bunların Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın oluşumunda jeolojik zamanların geçmesi ve okyanusların alt kısımlarında yer alan karaların yükselmesi nedeniyle kıtalar meydana gelmiştir.

Dünyanın Kıtaları Okyanusları Ve Bunların Özellikleri Nelerdir?

 

Dünyanın oluşumunda jeolojik zamanların geçmesi ve okyanusların alt kısımlarında yer alan karaların yükselmesi nedeniyle kıtalar meydana gelmiştir. Etrafı okyanuslar ve denizlerle çevrili olan kıtalar zamanla iç ve dış kuvvetlerin baskısıyla belirginleşmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Dünyada yer alan kıtaların günümüzde halen daha değiştiği ve hareket ettiği bilinmektedir.

Dünya içerisinde kıtaların kapladığı alan %29 olarak kabul edilmektedir. Bunun dışındaki alanlar okyanuslar ve büyük denizler olmaktadır.

Dünya üzerinde 7 adet kıta bulunmaktadır. Bunlardan bazıları birinci jeolojik zamanda ortaya çıkmış bazıları ise dördüncü jeolojik zamanda meydana gelmiş yeni kıtalar olarak bilinmektedir.

Dünyanın 7 kıtası şunlardır;

  • Asya

  • Avrupa

  • Afrika

  • Avusturalya

  • Güney Amerika

  • Kuzey Amerika 

  • Antartika’dır.

Dünyanın Yedi Kıtası Ve Özellikleri

Dünya üzerine yer alan büyük kara kütlelerinin zamanla keşfedilmesi ve insan nüfusunun yaşamlarını sürdürmesi ile coğrafi açıdan yaşanan birçok gelişmelere paralel olarak bu kara kütlelerinin değerini arttırmıştır. Kıtalar insanların özellikleri ile birleştirilip Asyalı veya Avrupalı gibi fiziksel özelliklerle de ayrılır hale gelmiştir. Günümüzde ulaşım ağlarının gelişmesi okyanusların daha kolay aşılması ile büyük kıtalar arasındaki ilişkiler de gelişmiştir. Dünya üzerinde bulunan 7 kıtanın her birine rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır.

Asya Kıtası 

En eski uygarlıkların yaşadığı büyük kara parçası olarak kabul edilen Asya Kıtası aynı zamanda dünyanın en büyük kıtası olarak kabul edilmektedir. Dünya topraklarının % 30’u Asya kıtasında yer almaktadır. İnsan nüfusunun da en kalabalık olduğu kıtadır. 

Afrika Kıtası 

Dünyanın en uzun nehri ve en büyük çölü bu kıtada yer almaktadır. Dünyanın topraklarının %20 ‘sine sahiptir. Ekvatorda bulunması nedeniyle güneş ışıklarının en uzun süre bulunduğu kıtadır. Nüfus kalabalıklığı olarak ikinci sırada yer almaktadır. 

Avrupa Kıtası 

Avrupa kıtası Asya ile bağlantısı bulunan bir kıtadır. 44 ülkenin bulunduğu kıtanın yaklaşık nüfusu en kalabalık ülkesi Almanya olmaktadır.  Avrupa’da çöl bulunmamaktadır. Özellikle Avrupa, Dünya Savaşlarının çıkmasına neden olan ülkelerin bulunduğu kıta olarak tarihe sahiptir.  Avrupa, kendi arasında ekonomik ve siyasal birlik oluşturarak gelişme sağlayan kıtalar arasında bulunmaktadır.

4. Kuzey Amerika

Kuzey Amerika kıtası içerisinde ABD’nin yer aldığı ve dünyanın en büyük ekonomik gelişmişliğine sahip olan kıtası olarak kabul edilmektedir. Okyanusların aşılmasından ve coğrafi keşifler ile keşfedilmiş bir kıtadır. Tropikal, çöl iklimi, orta kuşak iklimi gibi iklim tipleri görülmektedir. 

Güney Amerika 

Güney Amerika tropikal iklim özelliklerine sahip olmasının yanında verimli topraklara sahip bir kıtadır. Dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri burada yer almaktadır. Sıcaklık ve iklimin etkisiyle dünya üzerinde bulunan en büyük yılanlarından biri olan Anaconda bulunmaktadır. Güney Amerika yanardağ ve aktif volkanizma hareketlerinin bulunduğu bir kıta olmaktadır. 

Avusturalya Kıtası

Diğer kıtalardan farklı olarak ada kıtası özelliğine sahip dünyanın en küçük kıtasıdır. Bu kıtada sadece 3 ülke bulunmaktadır. 

Antartika Kıtası 

Dünyanın en kuru ve en boş kıtası olarak kabul edilmektedir. İnsan yaşamının zorlaştığı iklim ve coğrafi özelliklerine sahip olması nedeniyle yerli nüfusun bulunmadığı kıta olarak adlandırılmaktadır. Buzulların yer aldığı kıtadır. 

Dünyanın 5 Okyanusu 

Dünya üzerinde kıtaların dışında kalan bölümleri ise okyanuslardan ve denizlerden oluşmaktadır. Özellikle dünyanın %70 ‘den fazlası okyanus olarak kabul edilmektedir. 

Dünyanın okyanuslarından en büyüğü Pasifik Okyanusu olarak kabul edilmektedir. Atlantik Okyanusu ve Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Arktik Okyanusu büyükten küçüğe doğru okyanus sıralamasını ifade etmektedir. 

Dünyadaki Hangi Denizler Hangi Okyanusta Yer Alır? 

Dünyadaki okyanuslar içerisinde birçok deniz yer almaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. 

Pasifik Okyanusu: Bali Denizi, Bering Denizi, Bering Boğazı, Mercan Denizi, Doğu Çin Denizi, Alaska Körfezi, Tonkin Körfezi, Filipin Denizi, Japonya Denizi, Okhotsk Denizi, Güney Çin Denizi ve Tasman Denizi;

Atlantik Okyanusu: Baltık Denizi, Karadeniz, Karayip Denizi, Davis Boğazı, Danimarka Boğazı, Drake Geçidi’nin bir kısmı, Meksika Körfezi, Labrador Denizi, Akdeniz, Kuzey Denizi, Norveç Denizi ve hemen hemen tüm Scotia Denizi;

Hint Okyanusu: Andaman Denizi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, Flores Denizi, Büyük Avustralya Körfezi, Aden Körfezi, Umman Körfezi, Java Denizi, Mozambik Kanalı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Savu Denizi, Malakka Boğazı ve Timor Denizi ;

Güney Okyanusu: Amundsen Denizi, Bellingshausen Denizi, Drake Geçidi’nin bir parçası, Ross Denizi, Scotia Denizi’nin küçük bir bölümü ve Weddell Denizi;

Arktik Okyanusu: Baffin Körfezi, Barents Denizi, Beaufort Denizi, Chukchi Denizi, Doğu Sibirya Denizi, Grönland Denizi, Hudson Körfezi, Hudson Boğazı, Kara Denizi, Laptev Denizi ve Kuzeybatı Geçidi;

 

Kaynak : 

https://www.keyifli.net/nedir