Editörün seçtikleri / 19 Mart 2018

Editörün seçtikleri / 19 Mart 2018

ABC Kitap'a ulaşmak için iletişim:[email protected]-----ABC Kitap editörleri, bu hafta da sizler için "Yeni çıkanlar / Editörün Seçtikleri / Haftanın Kitabı / ABC En Çok Satanlar Listesi" oluşturdular.Aldatıldık'...

ABC Kitap'a ulaşmak için iletişim:
[email protected]

-------------------------------------------

ABC Kitap editörleri, bu hafta da sizler için "Yeni çıkanlar / Editörün Seçtikleri / Haftanın Kitabı / ABC En Çok Satanlar Listesi" oluşturdular.

Aldatıldık' dememek için, 'aldanmamak' için ve ülkemizde ve dünyada olan bitenlerin farkında olmak için okumak ve daha fazla okumak gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta bir sakınca görmüyoruz.

Kürk Mantolu Madonna'nın popçu Madonna olduğunu zanneden medya figürlerine ülkenin teslim edildiği bir dönemde, daha fazla okumanın bir ödev olduğunu bilen okurlarımıza yeni bir seçki sunuyoruz.

Editörlerimizin seçkisinde edebiyattan, tarihe, inceleme-araştırma kitaplarından politik eserlere ve hatıra kitaplarına kadar pek çok türde okunmaya değer kitaplar ve yayınevlerinin okurlarla buluşturdukları yeni eserler yer alıyor.

Kitap dünyasındaki son gelişmelerden haberdar olmak için ABC Kitap sayfalarını takip etmeniz sizin için yeterli.
ABC izleyicilerine keyifli okumalar diliyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

1-446.jpg

Louis Althusser
MONTESQUİEU-SİYASET VE TARİH
Çeviren:Alp Tümertekin
İthaki Yayınları

“Montesquieu'yü Montesquieu yapan özellik, ele aldığı konuya duyduğu merak değil, sahip olduğu zekâdır. Anlamaktan başka bir şey istemiyordu. Bu yolda gösterdiği çabayı ve duyduğu gururu açığa vuran bazı tasvirlere de sahibiz zaten. Montesquieu'nün güncelerden, tarihlerden, derleme ve anlatılardan, metin ve belgelerden oluşan uçsuz bucaksız mirasa dalmasının tek amacı, bunların arkasında yatan mantığı kavramak, nedeni açığa çıkartmaktı…

Bu yüzden de Montesquieu'de keşfeden bir insanın derin sevinci görülüyordu. Bunu kendisi de biliyordu… Montesquieu, düşüncesinin daha dünyaya gelir gelmez, kendini teslim alır almaz ve de meslek yaşamını oluşturan otuz yıllık çalışma süresi boyunca, yeni bir dünyanın kapısını açtığını gayet iyi hissetmektedir. Biz bu keşfe alıştık. Öyle ki, onun büyüklüğünü övdüğümüzde, Montesquieu'yü kendi kültürümüzün gereklerinden biri olarak saptamadan edemiyoruz; Montesquieu gökyüzüne çakılı bir yıldız gibidir; ne yazık ki, kendisini çaktığımız gökyüzünü bizlere açabilmesi için nasıl da yürekli ve tutkulu olması gerektiğini tam anlamıyla kavrayamıyoruz.''

Marksist kuramın en özgün isimlerinden Louis Althusser, bu kitapta Montesquieu'nün bir siyaset düşünürü olarak getirdiği yenilikleri ve önemini, dahası zaaflarını incelikle yorumluyor.

120 s. İstanbul 2018

2-384.jpg

Zygmunt Bauman, Rein Raud
BENLİK PRATİKLERİ
Çeviren:Mehmet Ekinci
Ayrıntı Yayınları

Benlik Pratikleri, sosyolog Zygmunt Bauman ile akademisyen Rein Raud'un 2014 yılı boyunca elektronik posta yoluyla karşılıklı söyleşmelerinin u¨ru¨nu¨.

“Benlik nasıl ortaya çıkar? Her insanda, her ku¨ltu¨rde, her yaş grubunda aynı gelişim öru¨ntu¨su¨nu¨ mu¨ gösterir? Yoksa tarihsel bağlamı içinde du¨şu¨nu¨lmesi gereken sosyo-ku¨ltu¨rel bir yapı mıdır? Eğer öyleyse, şimdi neler yaşanıyor peki? Gu¨nu¨mu¨z du¨nyasında benlik öru¨ntu¨leri bir değişimden mi geçiyor? Gu¨nu¨mu¨z teknolojileri bize daha fazla özerklik mi sağlıyor yoksa özgu¨rlu¨klerimizden feragat etmemiz konusunda bizi baştan mı çıkarıyor?''

Bu sorulara verilmiş cevapları birlikte du¨şu¨nmeye koyulan Bauman ve Raud, dert edindikleri bu teorik meseleyi bugu¨nu¨n aciliyet gerektiren toplumsal ve siyasal krizlerini anlamaya dair bir yol gösterici olarak görmemizi öneriyor.

Bu kitapta okuyacağınız uzun soluklu mektuplaşmalar, “insanca, pek insanca yaşama'' ilkesinin önemini vurguluyor ve onun imkan ve sınırlarını sorguluyor. Bu ilkeyi Amartya Sen'in “bir insan olarak tam anlamıyla işlev gösterebilme yetisine dair eşitlik''e yaptığı vurgu ile birlikte du¨şu¨nen Bauman ve Raud, sosyalizm ve liberalizme dair farklı siyasal vizyonlarından ötu¨ru¨ kimi zaman uzlaşıyor kimi zaman çatışıyorlar.

Söz konusu uzlaşı ve çatışmaların gerçekleştiği metinsel evrenin bir ucunun Gılgamış Destanı'na diğer ucunun yirmi birinci yu¨zyıl Rus oligarklarının insan bilincini bilgisayar ortamına aktarma fu¨tu¨rist du¨şlemlerine uzandığı bu kitap, “Benlik nedir?'' sorusu özelinde ziyaret ettiği du¨şu¨nce du¨nyalarının zenginliği bakımından ufak ölçekli bir ansiklopedi niteliğinde...

208 s. İstanbul 2018

3-281.jpg

Christopher Chabris, Daniel Simons
GÖRÜNMEZ GORİL
Sezgilerimiz Bizi Nasıl Yanıltır?
Say Yayınları

Dünyayı Olduğu Gibi Gördüğümüzü Zannederiz…
Bir şirket, bir ürünün elde patlayacağını bile bile neden onun için milyarlar harcar?
Bir polis memuru gözünün önündeki saldırıyı nasıl olur da fark edemez?
Suçluların satranç oyuncularıyla ortak noktası nedir?
Daha çok bilgiye sahip olmanın daha kötü kararlar vermeye yol açtığı doğru mu?
Anılar zamanla değişebilir mi?
Önünüzden geçen bir gorili fark edebilir misiniz?
Ama Çoğu Şeyi Gözden Kaçırırız.

Bizler gündelik hayatta olup bitenleri anlatabiliriz. Gün içinde kimlerle konuştuğumuzu, ne yediğimizi, ne giydiğimizi, ne gördüğümüzü hatırlayabiliriz. Peki, hemen yanımızda olan ve bizim farkında olmadığımız şeyler sizce algıladıklarımızdan daha mı az?

Psikoloji tarihinin en ünlü deneylerinden biri haline gelen goril deneyinin yaratıcıları C. Chabris ve D. Simons, Görünmez Goril ile sezgilerimizin bizi nasıl yanlış yönlendirdiğini, “bakmak'' ile “görmek'' arasındaki farkı ve anılarımızın nasıl değişebildiğini kendi deneyimleri ve benzer alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar ışığında anlatıyor. 
Bu kitabı okuduktan sonra sezgilerinizden şüphe edeceksiniz!

“Son derece ilgi çekici… Chabris ve Simons yanılsamalarımızdan nasıl kurtulacağımıza ve gerçeğe nasıl ulaşacağımıza dair olağanüstü ipuçları veriyor. Okunması gereken bir kitap.''

—Prof. Elizabeth Loftus

392 s. İstanbul 2018

banner-024.jpg

ABC Kitap