Emekliler isyan etti: İnsanca yaşamak istiyoruz

Emekliler isyan etti: İnsanca yaşamak istiyoruz

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA), “Yoksunluğumuzun ve yoksulluğumuzun artışı sayılarla, oranlarla açıklanamaz. Biz, insanca yaşamak istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

TEDA, TÜİK’in Nisan 2022 enflasyon açıklaması ve “Gelir ve Yaşam Koşulları 2021” araştırması ile ENAG’ın Nisan 2022 değerlerinin ardından açıklamada bulundu. Geçim sorunu yaşayan emeklilerin adına yapılan açıklamada “Biz emekliler, bedelini peşin ödeyerek satın aldığımız haklarımızı istiyoruz!… Aylıklarımızın aşındırılması suretiyle, yoksulluğa itilmeye itiraz ediyoruz!…” denildi.

“BEDELİNİ PEŞİN ÖDEYEREK SATIN ALDIĞIMIZ HAKLARIMIZI İSTİYORUZ”

TEDA tarafından yapılan açıklama şöyle:

“EMEKLİYİZ, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ!

TÜİK’in Nisan 2022 enflasyon açıklamasına göre yıllık TÜFE artışı %70’e dayandı (%69,97). ENAG’ın Nisan 2022 değerlerine göreyse 12 aylık TÜFE artışı %156,86.

Biz emeklilerin gerçeği ise çarşıda-pazarda, eczanede-hastanede… Yoksunluğumuzun ve yoksulluğumuzun artışı sayılarla, oranlarla açıklanamaz. Biz, insanca yaşamak istiyoruz!

***

İnsanca yaşayabilmenin asgari koşulları, yeterli ve dengeli beslenme, barınma, sağlık ve seyahat etme haklarının kullanılabiliyor olmasıdır.

TÜİK’in “Gelir ve Yaşam Koşulları 2021” araştırması da gösteriyor ki insanca yaşamak bir yana yaşama tutunabilmek bile zorlaşmıştır. Kaldı ki ENAG’ın enflasyon verileri, yaşamakta olduğumuz durumu daha gerçekçi biçimde açığa vurmaktadır.
Yüksek enflasyon kimi zaman bir kamu yönetimi beceriksizliği, kimi zaman da bir gelir transferi aracıdır. Her iki durumun da çakıştığı günümüzde, en başta gelen enflasyon mağdurları emeklilerdir.

Ortalama emekli aylığı, ancak 3.500 TL kadardır ve ilk kez bu yıl asgari ücretin altına düşürülmüştür.

Ortalama emekli aylığı, bırakın yeterli ve dengeli beslenmeyi, hayatta kalabilmek için zorunlu olan beslenmeye, ısınma ve aydınlanma gibi konut giderlerini karşılamaya ve sağlık giderlerinin katılım paylarını ödemeye bile yetmemektedir.

Bizler, sigorta primleriyle finanse edilen bir sosyal güvenlik sisteminde prim ödeyerek emekli olduk. Emeklilikte insanca yaşamamıza olanak verecek düzeyde maaş ve ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek için ödenmesi gereken prim tutarları, tek taraflı olarak sosyal güvenlik sistemince saptanmıştır.

Biz emekliler, bedelini peşin ödeyerek satın aldığımız haklarımızı istiyoruz!… Aylıklarımızın aşındırılması suretiyle, yoksulluğa itilmeye itiraz ediyoruz!…

Gıda ve su tekelleri, Et ve Balık Kurumu, dağıtım şirketleri, belediyeler, kamu işletmeleri, ürün ve hizmetlerine yaptıkları yüksek oranlı zamlarla gelirlerini korumanın da ötesinde artırırlarken, bizim aylıklarımız aşındırılmaktadır.

Biz ki eşyayı, ürünü, hizmeti, bilimi ve sanatı, kısaca hayatı var edenleriz. Öyleyse öncelikle korunması gereken, kamu işletmelerinin ve asalakların gelirleri değil, üretenler ve üretmiş olanların aylıklarıdır.

Ülkeyi yönetenleri, sermaye dışı kesimleri açlığa mahkûm eden politikalardan vazgeçerek, anayasa ve uluslararası sözleşmeler uyarınca herkese insanca yaşama olanağı verecek bir gelir dağılımı sistemine geçmeye çağırıyoruz.

Asgari değil, günün koşullarına, çağın standartlarına uygun İNSANCA BİR YAŞAM istiyoruz!

Bizi kendi eserimiz olan hayatın dışına sürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
Anayasal ve yasal haklarımızı ve tüm demokratik yöntemleri kullanarak direnecek ve İNSANCA YAŞAMA hakkımızı kazanacağız.

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı – TEDA”

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Ekonomi