Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin önerge reddedildi

Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin önerge reddedildi

HDP Milletvekili Garo Paylan, TBMM’ye “1915 ve devamında olanların Ermeni Soykırımı olarak tanınması, faillerin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması ve mağdurların ailelerine Türkiye vatandaşlığı verilmesi'' amacıyla...

HDP Milletvekili Garo Paylan, TBMM’ye “1915 ve devamında olanların Ermeni Soykırımı olarak tanınması, faillerin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması ve mağdurların ailelerine Türkiye vatandaşlığı verilmesi'' amacıyla kanun teklifi vermişti. Paylan’ın kanun teklifi TBMM Başkanlığınca reddedildi.

Agos’ta yer alan habere göre TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzalı red yazısında Paylan’ın önergesi “kaba ve yaralayıcı söz'' olarak nitelendirilerek Paylan’ın beyanları “kendi ülkenize hakaret'', “milli şuur ve tarihimize aykırı'' olarak tanımlandı. Kahraman’ın, Paylan’ın önergesine vermiş olduğu yanıt yazısı şöyle:

"Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’niz Başkanlığımızca incelenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 67’nci maddesine Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin varlığı hâlinde söz konusu yazı ve önergenin düzeltilmesi için sahibine geri verilmesi öngörülmüştür.

Kanun Teklifinizin adı, metni, genel gerekçesi ve madde gerekçelerinde yer alan ifadeler; Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin tarihi ve ortak geçmişini suçlayan, Türk Milletini soykırım suçu işlemekle itham eden nitelikte görülerek İçtüzük’ün 67’nci maddesi çerçevesinde yaralayıcı söz olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında bahis konusu ettiğiniz kendi ülkenize hakaret mahiyetindeki böylesine kabul edilemez beyanlarınızın; genel hükümlere, millî şuur ve tarihimize aykırı olduğunu hatırlatarak Kanun Teklifiniz, gereken düzeltmelerin yapılması için tarafınıza geri verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim."

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika