Gaziantep'te böcek istilası

Gaziantep'te böcek istilası olduğuna dair yurttaşlardan fotoğraflar ve videolar geliyor. Sosyal medya kullanıcıları pencereleri kapatın çağrısında bulundu.

Sosyal medyada Gaziantepli yurttaşlar böcek istilası olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Fotoğraf ve videolar paylaşan kullanıcıların kentin birçok yerinden bildirim yapması dikkat çekti. Paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, pencerelerin kapatılması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Böcek istilası neden olur?

Bir doğal afet türü de, zararlı böceklerin bir bölgede aşırı derecede artmasıyla veya bu böceklerin başka bir bölgeye taşınmasıyla ortaya çıkan zararlı böcek istilasıdır. Bunların içinde en yaygın ve en zararlı olanı, belirli atmosferik koşullarda sayıları artan ve sürüler hâlinde başka bölgeleri etkileyen çekirgelere bağlı olarak ortaya çıkan afettir. Özellikle Kuzey Afrika’da ve Arabistan yarımadasında yaygın olarak bulunan çöl çekirgeleri, en çok tanınan ve biyolojik afete dönüşebilen olaylara neden olan çekirge türleridir
Bu çekirgeler üreme bölgelerindeki tarımsal ürünler üzerinde büyük zararlara neden olabildiği gibi, aşırı kuraklık sonucu yiyecek bulmak amacıyla sürüler hâlinde bir başka bölgeye göç ederek oralardaki ürünleri de tahrip etmekte ve üreticileri, dolayısıyla toplumu zor durumda bırakmaktadır. Şüphesiz sadece çekirgelerin değil, değişik türdeki böcek ve kurtların istilası da, tarım ve orman alanları üzerinde büyük zararlara neden olmaktadır. Ne yazık ki bugün için bu biyolojik tehlikelere karşı alınacak önlemler, sadece böcekleri yok edici ve bitkileri koruyucu mücadele ilâçları kullanmakla sınırlı kalmaktadır.
Doğal afete neden olan bu biyolojik zararlıların üremeleri, gelişmeleri, bir araya gelerek sürü oluşturmaları ve yiyecek bulamadıkları için bir yere göç etmeleri, doğrudan o yerin veya gidecekleri yerin bir veya birkaç mevsimden beri yaşadığı hava koşulları ve özellikle de nem koşullarıyla ilişkilidir. Bu koşullar böyle bir afetin yaşanacağının habercisi gibidir. Bu nedenle bu tehlikelere duyarlı bölgelerdeki uzmanlar, böyle bir tehlikenin beklenmesi durumunda acil önlemlerin alınması için sorumlu kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıda bulunmak durumundadır.
Bunlarla mücadelede, özellikle ilaçlama sırasında, hava gözlemlerinin ve tahminlerinin dikkate alınması, bu mücadelenin etkinliğini arttırdığı gibi, bazı istenmeyen olayların yaşanmasını da önlemektedir. Örneğin; yağışlı ve rüzgârlı havada yapılan bir ilaçlama, bitkiyi koruyamadığı, zararlıyı yok edemediği gibi, ilâcın etrafa yayılması nedeniyle de, doğal çevrenin tahribine neden olabilmekte bunun sonunda ağır ekolojik sorunlar yaşanmaktadır.
Çöl çekirgesi ve diğer zararlı böcek sürüleri, sadece kuzey Afrika, Arabistan ve buraların hemen civarındaki ülkeler için değil, atmosferik koşullara bağlı olarak dünyanın birçok ülkesi için de büyük tehlike yaratmakta, ekonomik kayıpların yanında kıtlık ve açlık gibi sorunların yaşanmasına neden ol­maktadır.

 

3. Sayfa