Gölbaşı düzlüğüne Millet Bahçesi yapımına izin verilmedi!

Gölbaşı düzlüğüne Millet Bahçesi yapımına izin verilmedi!

Ankara Gölbaşı’na yapılmak istenen Millet Bahçesi yapımı, ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle iptal edildi. 11. İdare Mahkemesi, Gölbaşı Özel Koruma Bölgesi’nde yapılaşmaya ve ekolojik bütünlüğün parçalanmasına izin vermedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli oluru ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan (ÇDP) değişikliğinin iptali istemi ile açtığı davada, sonuç belli oldu.  11. İdare Mahkemesi, Ankara Gölbaşı Özel Koruma Alanı’nda yapılan Çevre Düzeni Plan değişikliğiyle Millet Bahçesi yapılma kararını ekosistemine zarar verici nitelikte olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Mogan ve Eymir Gölleri, yaban hayatı, sulak alan özellikleri ile yaşam kaynağıdır. Yapılaşmayı ve insan hareketliliğini artıran plan değişikliğini mahkeme iptal etmiştir. Doğal alanlarımızın varlığı ve taşıdığı değerlerin tehdit altında olduğu bir süreçte, yargı tavrını yaşamdan ekolojik bütünlükten yana koymuştur” dedi.

‘GÖLBAŞI DÜZLÜĞÜNDE MİLLET BAHÇESİ AKIL ALMAZ BİR DURUMDUR’

Davaya konu olan Çevre Düzeni Planı değişikliğinde, Gölbaşı Düzlüğünün planda “Millet Bahçesi” olarak belirtildiğini ifade eden Candan, şunları söyledi:

“İktidarın ideolojik ve rant odaklı projelerinden olan Millet Bahçesinin özel koruma alanında yapılmasını önermek akıl almaz bir durumdur. Gölbaşı düzlüğü üç önemli kuş türünün barınma ve beslenme bölgesidir. Bu bölgenin de insan faaliyetleri ile yapılaşmaya açılması gölün tamamen bir havuza dönüşmesine ve zamanla bölgedeki ekosistemin de çökmesine sebep olacaktır. Gölbaşı Düzlüğündeki su rejiminin ve su kalitesinin korunması zorunluluktur. Yargı ‘Gölbaşı Düzlüğünün nitelikleri dikkate alındığında, alana ÇDP Değişikliği ile Millet Bahçesi kullanım kararı getirilmesi Gölbaşı ÖÇK Bölgesi ekosistemine zarar verici niteliktedir.’ demiştir”

MOGAN VE EYMİR’E DİKKAT ÇEKTİ

Candan Ankara’da bulunan Mogan ve Eymir Gölü’ne dikkat çekerek şöyle devam etti:

“ÇDP değişikliği sınırları içerisinde bulunan Mogan Gölünün batı yakasında Dikkuyruk havuzu bölgesi, yanar döner çiçeği (Sevgi çiçeği) popülasyonu alanları ile hassas alanlar, güneyinde güney sazlıkları ile hassas alanlar ve doğusunda da hassas alanlar bulunmaktadır. Bu alanların bütünü, gölün ekolojik ve doğal değerlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. 1/50.000 ölçekli Gölbaşı Çevre Düzeni Plan Değişikliğinde Mogan Gölü’nün doğu ve batı yakalarında “Ticaret-Turizm Alanı (TİCT), Ticari Rekreasyon Alanı (TİCR), Rekreasyon Alanı, Bölge Parkı ve Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, kullanım kararları tanımlanmaktadır. İnsan hareketliliğinden korunması gereken alanlarda, bu çevre düzeni planı doğal olanı katliam planıdır. Mogan ve Eymir Gölleri bebek gibi özenle bakılması gerekirken, hoyratça su kalitesinin ve su rejiminin bozulmasına neden olacak, yaban hayatına zarar verecek, ekolojik ilişkileri parçalayacaktır”

‘YARGI ÇDP PLANINI İPTAL ETMİŞTİR’

Candan yargının ‘söz konusu plan değişikliğinin yapılaşmayı artırıcı nitelik taşıdığı, korunması gereken alanların korunmadığı, endemik bitki türleri ve kuşların geçiş güzergahına ilişkin ekolojik değerler hakkında gereği gibi araştırma yapılmadan hazırlandığına dikkat çekildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Nüfus yoğunluğunu artırıcı şekilde planlama yapıldığı, ayrıca planın dayanağı olan 18.09.2017 tarihli planın iptal edildiği, bu sebeple planın altlığının da kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli makam Olur’u ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ diyerek ÇDP planını iptal etmiştir. Halkımıza hayırlı olsun, hukuksal mücadelemiz devam edecek”

 

Yerel Gündem