Gümrük Müşavirliği Firmaları Ne İş Yapar? Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük Müşavirliği Firmaları Ne İş Yapar? Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük kelimesinin anlamı, ticaret ve ticaretten alınan vergi gibi açılımlar içerir.

Tüm devletlerin bir gümrük bölgesi vardır. Bu bölgelerden girişi yapılan her ürün üzerinde yapılan ithalat ve ihracat ile gümrük müşavirliği firmaları yakından ilgilenir. Bu işlemlerin detaylı bir şekilde takibi ile ilgilenilmesi büyük önem arz eder. Gümrükleme işlemi esnasında en ufak bir gözden kaçırma halinin sonuçları büyük olabilir.Gümrük prosedürlerinin en iyi şekilde uygulanması gereklidir. Özellikle ihracat yapılırken, her devletin kendine has gümrük politikaları olduğundan gümrük müşavirliği ince işleyip sık dokumayı gerektiren bir sektördür. 

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslekler arasındadır. Buna rağmen çoğu insan,gümrükleme firmaları ve gümrük müşavirliği hakkında bilgi sahibi değildir. Bu yazıda gerekli bilgilendirmeyi yapacak içerik mevcuttur. Bu bağlamda konunun daha iyi kavranabilmesi içinithalat ve ihracat süreçleri üzerinde durmak önemlidir.

İthalat ve İhracat Süreçleri 

• İthalat: Gümrükleme sürecinde gerekli evrakların toplanmasını ve dolayısı ile gerekli durumlarda hukuksal boyuttaki sürecin içinde bulunmayı gerektiren kısım ithalattır. İthalat esnasında gümrüklenen üründe oluşabilecek herhangi bir hasar gümrük müşavirliği firmalarının sorumluluğundadır.

 

• İhracat:Tıpkıithalatta olduğu gibi gerekli evrakların dış ticaret hukukuna uygun olup olmadığı ile ilgilenilen kısımdır. Yine, gümrükleme yapılan malın hasarsız bir şekilde aktarımı esastır. Ürünün ulaşımını hızlandırmak amacıyla ihracat esnasında limanlarda bulunan gümrük komisyoncusu ile iletişime geçmek gümrük müşavirlerinin ve gümrük müşavirliği firmalarının görevidir.

 

Gümrük müşavirliği şirketleri bu iki süreçte de müşteriye,kotalar ve gümrükle alakalı başka konulara dair bilgilendirme yapar ve tavsiyeler verir. Ayrıca gümrük konusunda yapılan herhangi bir değişiklikte, bu değişiklikleri düzenli takip ettiği için konuyla alakalı bilgileri müşteriye verme yetkisine sahiplerdir. Bununla birlikte, gümrük işlemlerinde müşterinin ödeyeceği vergi ve harçları da denetirler.

 

Başarılı bir dış ticaret işleminin yolu, doğru gümrük müşavirliği firmasıyla çalışmaktan geçer. Yani, her sektörde olduğu gibi, gümrük müşavirliği söz konusu olduğu zaman doğru firmayı seçmekten geçmektedir. Bununla beraber,gümrük müşavirinin işlemi hatalı yorumlaması veya firmayı yanlış yönlendirmesidurumunda firmalar zarar görebilir. Kısacasıgümrüklemede şirketinin iyi olması kadar, dış ticaret departmanında çalışanların da iç ve dış ticaret kapsamında yeterli miktarda bilgi sahibi olması önemlidir.

 

Gümrükleme Firması Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

 

• Firmanın deneyimli ve yetkili kişiler olduklarını belirten belgelere sahip personellerle çalışıyor olması önemlidir.

• Kadro, doğru yönlendirme bilinci olan, etik ve ahlaki değerlere önem gösteren güvenilir insanlardan oluşmalıdır.

• İşlerin kişi bazlı oluşabilecek sorunlardan etkilenmeden çözülebileceği bir firma olmalıdır.

• Teknolojik alt yapısı sağlam olmalıdır.

• Hızlı ve pratik işlem yapabilmelidir.

• Büyük çaplı kuruluşlarla çalışmış olması büyük tecrübe sahibi olduğu anlamına gelir. Bu nedenle böyle bir geçmiş deneyime ev sahipliği yapan firma daima bir adım öndedir.

Firma ve gümrük müşaviri seçiminde ve konuyla ilgili detaylı bilgi ediminde yardımcı olabilecek bir yöntem olarak, üniversitelerde ilgili bölümdeki alanında uzman hocalara danışmak tercih edilebilir. Başka bir seçenekte büyük şehirlerin gümrük müşavirliği firmalarında staj yapan gençlerle iletişime geçmektir.

Türkiye’de dış ticaretin %92’sinin kontrolü gümrük müşavirliğinin tekelindedir. Türkiye tedarik zincirinin önemli bir bölümünü oluşturdukları için, haklarında edinilecek her bilgi müşteri adaylarının lehinedir. Bu sebeple konuyu farklı açılardan ele almak gereklidir. Kamudaki iş gücünün büyük bir kısmını gümrük müşavirliğive dolayısı ile gümrük müşavirliği firmaları meydana getirir ve gümrükleme yaparlarken birçok kurum ve kuruluşla da bağlantı halinde bulunurlar. 

Gümrükleme İle İlişkisi Olan Kurum ve Kuruluşlar

• Bankalar

• TSE, DTS

• Sağlık bakanlığı

• BİLGE

• Laboratuvar ve kimya haneler

• Gümrük birlikleri

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Hazine ve Maliye Bakanlığı

• Ticaret Odası

• Gümrük İdareleri

• Zirai Karantina Müdürlüğü

 

Gümrük müşavirleri, pek çok alanla iletişim halinde kalarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamaya gayret ederler. Bu iletişimler, ürünler ithal veya ihraç edilirken atılan adımlar açısından önemlidir. Söz konusu adımların her biri altın niteliği taşır. Çünkü gümrükleme süreci hiçbir detayı atlanmaması gereken uzun bir zaman dilimini bünyesinde barındırır. Firmalar bu zaman dilimi boyunca çalışmalarını sürdürerek her bir detaya değer verirler. Böylelikle birçok aşamadan oluşan bir bütünün büyük bir parçasını oluştururlar.

GENEL