Danıştay Başkanı Göngör''den Erdoğan''a beklenmedik yanıtEski Haberler - ABC Gazetesi
  • Danıştay Başkanı Göngör''den Erdoğan''a beklenmedik yanıt

'Öğrenci Andı' kararından sonra hükümetin eleştirilerinin hedefi olan Danıştay’ın Başkanı Zerrin Güngör, Saray'da düzenlenen sempozyumda, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür" dedi. Güngör "Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız" ifadelerini kullandı.

'Öğrenci Andı' ile ilgili karara hükümet cephesinden gelen eleştirilerin ardından, Tayyip Erdoğan'a yakınlığı nedeniyle eleştirilen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda konuştu.

"KARARLARIMIZIN BİLİMSEL ELEŞTİRİSİNE AÇIĞIZ"

Güngör şunları söyledi:

"Danıştay'ın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır. Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur.

Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."