Yandaş sendika işçi sınıfının grev hakkını ''unuttu''

Yandaş sendika işçi sınıfının grev hakkını ''unuttu''

Sınıf Tavrı, ikinci ''İşçi Eylemleri Takip Raporu''nu yayımladı. Sınıf Tavrı Emek Araştırmaları Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, yeni bir yıla girerken, işçi sınıfı mücadelesi niceliksel olarak artış gösterdiği belirtildi.

Sınıf Tavrı Emek Araştırmaları Komisyonu, İşçi Eylemleri Takip Raporu'nun ikincisini yayımladı. Ekonomik kriz etkisi altında geçen 2018 yılının, işçi sınıfının yaşam koşullarını zorlaştığı, sermaye sınıfının ise pek çok alanda açık bir biçimde sosyal ve toplumsal haklara göz koyduğu bir yıl olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yayımlanan raporda yeni bir yıla girerken işçi eylemlerinin sayısal katılımı ve büyüklüğü artarken, tekil işçi eylemleri ise sınırlı sayıda bir azalış gösterdiği ifade edilirken, Aralık ayında 26 ayrı eylem yapıldığı belirtildi.

Aralık ayında kaydedilen eylemlerin 24 tanesi özel sektörde, 2 tanesi ise kamu sektöründe gerçekleşti. Eylemlerin ise yalnız bir tanesi kamu kesiminde yer alan memur sendikaları tarafından gerçekleştirildi. Eylemler nedenlerine göre sınıflandırıldığında, başı çeken nedenin ekonomik nedenler olduğu görülüyor. Eylemlere katılanların yüzde 52.9’u ücretlerini alamamaktan ya da ücretlerini eksik almaktan ötürü eylemlere katıldı. .

Geçtiğimiz ay ücret alamama nedeniyle eylemlere katılım tüm eylemlerin yüzde 69,1 olarak kaydedilmişti. İşten atılma nedeniyle eylemlere katılım, tüm eylemlerin yüzde 19.9’nu oluşturdu. İşten atılma neden olarak Kasım ayında tüm eylemlerin yüzde 17,9’nu oluşturmuştu. Özelleştirme karşıtlığı bu ay eylemler içinde kendine yer buldu. Eylemlere katılanların yüzde 19.8’i özelleştirme karşıtlığı nedeniyle eylemlere katıldı. Tablo 1 eylem nedenleri ve kişi sayıları arasında ilişki kurmaktadır.

Eylemlerde “sendikal etkinlik” arttı Aralık ayında gerçekleşen eylemlerde sendikaların etkinliği, Kasım ayına göre artış gösterdi. Aralık ayında işçilerin yüzde 53,6’sı eylemlere sendikalar aracılığıyla katıldı. Bu oran Kasım ayında sadece yüzde 25,5’di. Eylemlerde Türk-İş’in ağırlığı Aralık ayında dikkat çekti. Pek çok Türk-İş sendikasının 2019’da Genel Kurula gideceğinden ötürü, toplu sözleşme süreçleri eylemli ve grevli geçti. Eylemlere katılan işçilerin yüzde 45.1’i ve 2093 işçi Türk-İş ile eyleme katıldı. 271 işçi DİSK ile, 180 işçi bağımsız sendikalarla, 30 işçi ise Kamu-Sen ile katıldı. Hak-İş tarafından bu ay içinde herhangi bir eylem gerçekleştirilmedi. 

Eylemlerin hangi sendikalar tarafından yapıldığı incelendiğinde, birinci sırada Harb-İş sendikası var. Aralık ayında eylemlere katılan işçilerin yüzde 26.3’, 1220 kişi, Harb-İş üyesi işçiler. İkinci sırada, yüzde 7.3 ve 338 kişi ile Demiryol-İş sendikası geliyor. Üçüncü sırada yüzde 4.3 ve 200 kişi ile DERİTEKS sendikası, yüzde 4 ve 185 kişi ile İYİ-SEN, yüzde 3.6 ve 166 kişi ile Birleşik Metal-İş sendikası geliyor. Şekil 2’de sendikalara göre yüzdesel dağılım bulunuyor.

RAPORUN TAMAMI OKUMAK İÇN TIKLAYINIZ