Hak ihlalleri araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi! ’11 ayda 316 hak ihlali’

Hak ihlalleri araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi! ’11 ayda 316 hak ihlali’

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İnsan Haklarım İhlallerinin araştırılması amacıyla önerge verdi. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 71.yıldönümünü hatırlatan Kaboğlu,...

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İnsan Haklarım İhlallerinin araştırılması amacıyla önerge verdi. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 71.yıldönümünü hatırlatan Kaboğlu, son 11 ayda AYM’nin 316 ve AİHM’in de 59 ihlal tespitinde bulunduğunu dikkat çekti.

İnsan Hakları İhlallerinin araştırılması için verdiği önergede hakkında konuşan CHP Milletvekili Kaboğlu, "Yasamanın ‘Anayasanın özüne ve sözüne uygun yasa’ kaydını gözetmemesi, yargının da bağımsız statüye geçmedikçe ihlallerin sürekli hale geleceğini ve özellikle yürütmenin kolluk ve güvenlik güçleri üzerinde kullandığı hiyerarşik yetki ve medya yoluyla, farklı toplumsal katman ve sınıfları, siyasal aidiyet temelinde ötekileştirici söylemlerle demokratik toplumun temel öğelerini sürekli aşındırmakta; yurttaşların “lekelenmeme hakkı”ndan başlayarak, hedef gösterme yoluyla yaşam hakkı yok edilişine uzanan geniş bir ihlaller zincirinin nedeni olabilmektedir” dedi. Son 11 ayda AYM’nin 316 ve AİHM’in de 59 ihlal tespitinde bulunduğunu dikkat çeken Kaboğlu. Siyasi aidiyetler sebebiyle yaşanan hak ihlallerine de Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş örneğini verdi. Selahattin Demirtaş’ın devletin koruması altında bir mahpus olduğunu ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, Demirtaş'ın rahatsızlığı sırasında hastaneye götürülmemesiyle ilgili ihlaller zincirinin “insan haklarının sert çekirdeğini” dahi ihlal ettiğini söyledi.

AKP ve MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Kaboğlu'nun “Hukuki güvenliğin olmadığı toplumda ne sosyal ne de iktisadi güvenlik vardır; demokratik hukuk devleti ve haklar toplumu için, “herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmamak” için “namus ve şeref üzerine and” içmiş vekiller olarak”, destek istediği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

AKP: İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR DEMEK, ABESLE İŞTİGALDİR

Önerge üzerine AKP Grubu adına söz alan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi ve Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ise “ Türkiye’de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek, artık abesle iştigaldir” diyerek muhalefettin tepkisini çekti. Bunun üzerine tekrar söz alan İbrahim Kaboğlu, kanun hükmünde kararname ek listelerinde yer alan ve bütün haklarından yoksun kılınan kişilerden 46’sının intihar etmesine, devletin düzenleme, denetleme ve yaptırım kusuru nedeniyle sadece bu sene başından beri 1477 işçi ölümüne dikkat çekerek, “2019 yılında Anayasa

Mahkemesi bireysel başvuruda 316, AİHM 59 ihlal tespiti abesle iştigal midir? Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu kurulmuşsa bunlar abesle iştigal midir? Geçen hafta Anayasa Mahkemesinin verdiği güvenlik soruşturması ve sözlü sınava ilişkin iptal kararı abesle iştigal midir? Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hazırlayan ve açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı abesle iştigal mi etmiştir? Burada oylanan 7188 sayılı Yasa’yla pasaport hakkı başta olmak üzere verilen diğer haklar abesle iştigal etmek mi oluyor? Hak ve özgürlükleri ilerletmek amacıyla yasa yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi abesle iştigal mi ediyor? Mahkemeler hak kaybını önlemek için var olduğuna göre varlık nedeni abesle iştigal midir? sorularını sordu.