Hayvan Hakları da Anayasa’ya girdi / Kritik sözcük: Hürriyet

Hayvan Hakları da Anayasa’ya girdi / Kritik sözcük: Hürriyet

6’lı Masa’nın Anayasa değişikliği önerisini izleyen Ömer Şahin ayrıntıları yazdı.

6’lı Masa uzun zamandır üzerinde çalıştığı Anayasa Değişiklik önerisini kamuoyu ile paylaştı. Toplantının yapıldığı Bilkent Oteli’ne gelen 6 siyasi parti genel başkanı bir süre sohbet ettikten sonra salona birlikte girdi. 
Anayasa değişikliği önerilerini komisyon çalışmasında bulunan 6 partinin temsilcileri açıkladı.  
CHP’den Muharrem Erkek, DEVA'dan Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti’den Serhan Yücel,
Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı, İYİ Parti’den Uğur Poyraz ve Saadet Partisi’nden Bülent Kaya kürsüye çıktı.
Anayasa Paketi’nin açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ellerine Anayasa Kitapçığı alarak birlikte çıktıkları kürsüde ortak fotoğraf verdiler. 
    screenshot-7.png
Cumhurbaşkanı 7 yıllığına halk tarafından seçilecek ve seçimle beraber partisiyle ilişkisi sona erecek. Görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek. Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanı vekalet edecek. Cumhurbaşkanının kanunlar üzerindeki zorlaştırıcı veto etkisi sona erdirilip geri gönderme hakkı veriliyor.
İlk kez abcgazetesi.com’un verdiği gibi Cumhurbaşkanları görevleri bittikten sonra seçimli hiçbir makama aday olamayacak. Bir nevi cumhurbaşkanlığı görevinden sonra  siyaset yasağına maruz kalacak. 

6’lı Masa Cumhurbaşkanı’nın yetki ve görev kapsamını değiştirse de seçim usülüne dokunmadı. Parlamenter Sistem’in Cumhurbaşkanı eskisi gibi TBMM tarafından değil yine halk tarafından seçilecek. 
Anayasa değişikliği paketinde öne çıkan diğer bazı maddeler şöyle: 

- Parti kapatma zorlaştırılacak. 
- Devlete “ödev” yükleyen ibare Anayasa’dan çıkıyor. Kişinin hak ve ödevleriyle ilgili madde de “Kişinin hak hürriyetleri olarak “ değişiyor. 
- İnsan Onuru” Anayasaya giriyor. Anayasa’nın 12.Maddesi, “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir…” şeklinde ekleme yapılıyor. 
- Düşünce ve kanaat hürriyetine bir de ifade hürriyeti ekleniyor.
- Gensoru uygulaması geri geliyor.  Hükümete, Başbakan ve bakanlara gensoru verilebilecek. Yeni hükümet kurulmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek. Böylece istikrar korunacak. 
- Siyasi parti kapatma davalarının açılması zorlaştırılıyor. Şiddete başvurma ya da şiddeti teşvik hariç olmak üzere parti kapatma davalarının açılabilmesi için ihtar şartı getiriliyor. Kapatma davasının açılabilmesi, TBMM'nin üçte ikisinin oyuyla alınacak izne bağlanıyor. 
- Hayvan Hakları da Anayasaya girdi. Devlet, hayvanlara yönelik eziyet ve kötü mumame yapılmaması için gereken tedbirleri alacak.
- Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kuruluyor. Yargı bağımsızlığının sağlanması için Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son veriliyor.
- OHAL KHK'ları kaldırılıyor. Olağanüstü Hallere ilişkin tedbirlerin Olağanüstü Hal Kanunu ile düzenleneceği ve Olağanüstü Hal Kanunu ile bu kanundan kaynaklı idari eylem ve işlemlere karşı yargı yolunun kapatılamayacağı düzenleniyor.
- Yüksek Seçim Kurulu ve Sayıştay’da Yüksek Mahkeme statüsüne tabi olacak ve denetim yetkileri genişletilecek. 
- Hazine yardımlarının dörtte biri her partiye eşit paylaştırılacak. Yüzde 1’i aşan parti yardım almaya hak kazanacak.
- Seçim barajı yüzde 3 olacak.
- Temel hak ve hürriyetler sınırlanmayacak. Bunun için Anayasa'nın 13. maddesine “Hürriyet esas sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır” hükmü ekleniyor. 
- Dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılıyor. . Dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınacağı hükmü getiriliyor. Milletvekili düşme kararında bireysel başvuru yoluna gidilmiş ise Anayasa Mahkemesinin kararının bekleneceği düzenleniyor.
- Kadına şiddet, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar milletvekili adayı olamayacak. 
- Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'ten 22'ye çıkarılıyor. Üyelerden 20'sinin TBMM, 2'sinin cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi öngörülüyor. Bireysel başvuru kapsamı genişletiliyor. 
- RTÜK üyeleri gazeteci ve akademisyenlerden oluşacak.
- İçişleri Bakanı belediye başkanlarını görevden alamayacak. 

Şahin toplantıyı izliyor

Ömer Şahin Altılı Masa’nın Anayasa değişikliği önerisini izliyor.

omer-sahin.jpg