Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Asgari ücret için gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Asgari ücret için gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türkiye 2023 Zirvesi ve Para sohbetleri programında konuşuyor.

Dünyada normalleşme sürecinin zaman alacağını düşünüyoruz.
Finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı büyüme hedefliyoruz.
Bizim için büyümenin dengeli ve sürdürülebilir olması, istihdama olan katkısı ve gelir dağılımı adaletini tesis edici nitelikte olması, büyümenin seviyesinden çok daha önemli.
2021'i çift haneli bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyoruz.
Yılı yüksek büyüme düşük cari açık ile kapatacağız.
Hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil, Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır.
Yılı %3,5 altında bir bütçe açığı ile kapatacağız.
Türkiye kamu maliyesi kaynaklı risk yaşamadı, yaşamayacak.
Pandemi nedeniyle 2020 yılından bu yana bütçe ve diğer kaynaklardan sağladığımız destekler yıl sonunda 734 milyar liraya ulaşacak.
Enflasyonla mücadelede 125 milyar TL kamu gelirinden vazgeçtik.
Elektrik üretim maliyetlerimiz önemli ölçüde arttı, maliyet artışlarının önemli bir bölümünü biz üstleniyoruz.
Isınma amaçlı 100 birime aldığımız doğal gazı vatandaşlarımıza 25 birime satıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu nokta vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesidir, bu konuda hassasiyet göstereceğiz.
Bütçe konusundaki gösterdiğimiz hassasiyet Hazine'nin finansman ihtiyacını da azalttı.
İç borçlanmanın ortalama vadesini 56 aya kadar yükselttik.
 Önümüzdeki sene merkez bankalarının para politikalarının etkili olacağı bir yıl olacak.
Yüksek enflasyon sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de önemli bir sorun olmaya başladı.
Merkez Bankası kararı sonrasında bir hareketliliğe şahit olduk, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyiz, tüm bu unsurlar entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor.
Enflasyon orta ve uzun vadede arz-talep sorunudur, maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarla ve verimlilik artışına yönelik tedbirlerle desteklemeye devam edeceğiz.
Enflasyon orta ve uzun vadede arz-talep sorunudur, maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarla ve verimlilik artışına yönelik tedbirlerle desteklemeye devam edeceğiz.
Kullandırılacak olan yeni kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata yönelik olmasını çok önemsiyoruz.
Yapısal tedbirlerle gıda enflasyonunun etkilerini sınırlarız.
Verilen kredilerin hangi amaçlarla kullanıldığının takibi şart.

Kaynak: Foreks Haber

Ekonomi