Hazine'nin brüt dış borç stoku 444,4 milyar dolar oldu

Hazine'nin brüt dış borç stoku 444,4 milyar dolar oldu

Borç stokunun milli gelire oranı yüzde 53,7 oldu

Brüt dış borç stoku 2.çeyrekte 444,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 444,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 53,7 oldu. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 232,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 28,1 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 15,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

“AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 30 Haziran 2022tarihi itibarıyla 4.008 milyar TL olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 39,3 oldu. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 1.953,9 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 19,2 oldu. 

Ekonomi