HDP’den kadına yönelik şiddet için Meclis’e soru önergesi

HDP’den kadına yönelik şiddet için Meclis’e soru önergesi

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yanıtlaması istemiyle "kadına yönelik şiddetin artması, Kadın Koruma...

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yanıtlaması istemiyle "kadına yönelik şiddetin artması, Kadın Koruma Yasasının ve İstanbul Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmamasına ilişkin" soru önergesi verdi.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Amerika’da bir grup kadın işçi, 8 Mart 1857’de eşit işe eşit ücret, günde sekiz saat çalışma ve doğum izni talepleriyle başlattıkları mücadelede hakları uğruna can vermişlerdir. On beş bin kadın işçi 1908’ de daha iyi gelir, oy hakkı, doğum izni ve daha kısa çalışma saatleri gibi sosyal haklar için yürüyüş gerçekleştirmişlerdir. Günümüz dünyasında ise 8 Mart, kadın sorunlarının özünde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğunun, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi gerektiğinin dillendirildiği gün olmaya devam etmektedir. Ancak tüm bu çabalara rağmen hem dünyada hem de Türkiye’de kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği giderek artmaktadır. Türkiye’de kadına yönelik şiddeti artıran etkenlerin başında yasaların ve Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması gelmektedir. Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa’nın uygulanmaması her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından katledilmesinin önlenmesini engellemektedir. Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi, şiddet eylemlerinin gereken özeni göstererek önlenmesini, soruşturulmasını, cezalandırılmasını ve tazmin edilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri almayı yükümlü kılar. Ancak hakimlerin “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulayarak, kadınlar aleyhine kararlar verdiğine tanık olmaktayız. İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmek, kadına yönelik şiddeti önlemek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için 6284 Sayılı Kanun’un etkin şekilde hayata geçirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Bu bağlamda;

1- Son beş yılda kaç kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmiştir? Katledilen kadınların kaç tanesi 6284 Sayılı Kanun ile korunmaktaydı?

2- İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olan Türkiye, kadına yönelik şiddet olaylarında Avrupa’da ilk sırada yer almamaktadır. Bu durum da İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir biçimde uygulanmadığını göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir biçimde uygulanmasına ilişkin bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

3- Hakimlerin kadınlar aleyhine tahrik ya da iyi hal indirimi uygulamalarını engellemek için İstanbul Sözleşmesi’nin tarafınıza yüklemiş olduğu görev gereği hukuki düzenlemeler yapmak amacıyla başlatmış olduğunuz bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

4- Türkiye’de kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, şiddete uğrayan kadınların nasıl yardım alması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadığını görmekteyiz. Bu çerçevede, kadınları bilinçlendirmeye yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

5- Kadınların uğradığı erkek şiddetine karşı çaresiz kalmalarındaki etkenlerden biri de şiddet mağduru kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmamalarıdır. Bu kapsamda kadınların istihdamına yönelik başlatmış olduğunuz bir çalışma bulunmakta mıdır?

6- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında erkeklere yönelik, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm sağlama amaçlı eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?"