Hekimler, jandarma ve polis ablukası altında Kaz Dağları'nda buluştu

Hekimler, jandarma ve polis ablukası altında Kaz Dağları'nda buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Kazdağları’nda bir araya geldi. Kazdağları’nda yaşanan talana itiraz eden hekimler, “1 gram altın için 4 ton

Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Kazdağları’nda bir araya geldi. Kazdağları’nda yaşanan talana itiraz eden hekimler, “1 gram altın için 4 ton su kullanılması ve ağır metallerden zengin atığın çıkması, doğa ve insan adına itirazlarımız için yeterlidir” dedi.

Çanakkale Kazdağları Kirazlı köyünde yürütülen altın madeni projesine tepkiler sürüyor. Yurdun dört bir yanından tabip odası üyesi hekimler Kazdağları mücadelesine destek olmak için Çanakkale'de toplandı. Çanakkale Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolu’nun çağrıcısı olduğu eylem öncesi tabip odalarının, çevre ve sağlık alanında çalışan tüm sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda altın madenciliğinde kullanılan siyanürün insan sağlığı için ölümcül etkisi tartışıldı.

Birgün Gazetesin'den Burcu Cansu'nun haberine göre; Toplantı sonrasında Kazdağları'na doğru yola çıkan TTB üyelerinin yolu defalarca jandarma ve polis tarafından kesilse de hekimler Kazdağlarına ulaştı.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZ

Tabip odası üyeleri adına açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, "Altın madenlerinde madenin ayrıştırılmasında siyanür kullanılmaktadır. Açık atık havuzlarında buharlaşan siyanür toprağa karışabilmektedir. Yoğun yağışlarda olabilecek olası atık havuz taşkınları ve Biga bölgesi fay hattından kaynaklanabilecek depremlerin yaratacağı atık havuzu çatlak ve çökmelerinin yeraltı, yer üstü su kaynakları ve toprak için büyük kirlilik riskleridir. Toprağına ve suyuna ağır metaller bulaşmış, oksijen deposu orman alanları bir avuç para için yok edilmiş doğa ve tarih harikası bir alanın tekrar geri kazanılması ve telafisi mümkün olmayacaktır" dedi.

YÜZYILLARCA ZARARI OLACAK

Yetkililere seslenen Adıyaman şunları söyledi: "Özellikle siyanür liçi yöntemi ile çalıştırılan altın madenlerinin kirlettiği alanların eski haline dönmesi yüzyıllarca mümkün olmamaktadır. Meseleyi sadece kesilen ağaç-dikilen ağaç düzeyine indirgeyen cehalete sabrımız yoktur. Bu madenin ruhsatını ve Biga yarımadasında verdiğiniz onlarca maden arama iznini iptal edin. Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının alınış biçiminden denetlenmesine kadar olan tüm işlemleri sağlık ve kamu yararı gözeterek yeniden düzenleyin. Bölgesel bir dağ sistemi olan Kazdağlarının varlığı, biyolojik çeşitliliği her şeyden daha değerlidir. Kazdağlarında en az 800 bitki çeşidi olup; bunların 79’u endemik; yani dünyada sadece Kaz Dağlarında bulunan bitkilerdir."

GELECEĞİ YOK ETMEYİN

Dünya Tabipler Birliği tarafından benimsenen “Çevresel Konularda Hekimlerin Rolü” Bildirgesi, hava, su ve toprak gibi insanlığın yaşam ve sağlık için gerekli ortak kaynaklarının korunması için hekim örgütlerinin sorumluluğunu vurguladığını anımsatan Adıyaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Talana karşı mücadelemizi ve bu mücadeleyi yapanlara desteğimizi sürdüreceğimizi açıklıkla ilan ediyoruz. Doğamızı katletmeyin, geleceğimizi yok etmeyin."

Politika