İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Büyük Marmara Depremi’nin eli kulağında

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Büyük Marmara Depremi’nin eli kulağında

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyor''

 İBB Genel Sekreter Yardımcısı, şehir plancısı Dr. Buğra Gökçe, “Bir kum saati ile yarışıyoruz. Büyük Marmara Depremi’nin eli kulağında. Deprem değil, bina öldürür. Yapı stoğumuzu iyileştirmek için çok vaktimiz yok. Yüzbinlerce canımızı bir kez daha “Sesimi duyan var mı?” diye sorarken bulmamak için atmamız gereken çok adım var.” değerlendirmesini yaptı.

Gökçe, BirGün’de kaleme aldığı yazıda, "Türkiye bir deprem ülkesi, nüfusumuzun yüzde 71’i deprem riski olan bölgelerde yaşıyor. Hazırlık yapmamız, şehirlerimizde deprem güvenliğini artırmamız, yapı stoğumuzun da dayanıklılığını çok yüksek bir seviyeye çıkartmamız lazım." düşüncesini dile getirdi.

Gökçe'nin yazısından satır başları şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyor. Sevgili Tayfun Kahraman’ın görev süresi içerisinde başlattığı, bugün de devam eden bina tespit hizmetimize yaklaşık 140 bin başvuru yapıldı. Ekiplerimiz hızlı tarama yöntemiyle başvuranların bulunduğu yapıları ziyaret ediyor ve bina güvenliği raporlarını hazırlıyor. Yapılan tüm başvurulara hızlı bir şekilde cevap vermek için de adım atıyor, ekiplerimizi gittikçe genişletiyoruz. İnanıyorum ki yakın zamanda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın da katkısıyla daha önce elimizde olmayan bir veri setini kazanacağız. İstanbul hakkındaki projeksiyonlarımızı da bu veri seti belirleyecek.,

Bir taraftan tespitlerimiz sürerken, riskli olduğu tespit edilen 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıları da en riski olanlardan başlayarak ‘İstanbul Yenileniyor’ kapsamında yeniliyoruz. Hem ev sahiplerine hem de kiracılara kira yardımı yaparak, finansman yardımında bulunarak riskli yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı konutlara geçmesine de yardımcı oluyoruz.

Yaşanan deprem sonrasında konteyner ihtiyacının ne kadar büyük olduğu malum. Depremden hemen sonra başlayan bu ihtiyacı karşılamak için 100 adetten fazla bağımsız bölüm bulunan veya 2000 metrekareden büyük parsellerde deprem konteyneri konulmasını zorunlu hale getiriyoruz. Aynı şekilde Deprem Toplanma Alanı, meydan ve park olarak belirlenmiş alanlarda tuvalet, kanalizasyon, foseptik, temiz su vb. temel ihtiyaçların altyapı imalatlarının tesis edilmesini de zorunlu kılıyoruz. Böylelikle muhtemel bir depremden sonra halkımızın ihtiyaç duyacağı bazı temel hizmetleri karşılayacak bir stok üreteceğiz.

Riskli yapıların yenilenmesi uzun süren ve maliyetli bir yöntem. Belli risk grubundaki yapıların yenilenmesinin mümkün olmadığı hallerde, kısmen güçlendirilmesi, yapı stoğumuzun daha dirençli, depreme daha hazır hale getirilmesi anlamında son derece akılcı bir yöntem olarak görünüyor. Ülkemizde ilk kez “güçlendirme yönetmeliği” hazırlayarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunmamız da bu yüzden…

Sonsuz vaktimiz yok. Az zamanda çok ve büyük işler yapmak zorundayız. Yerel yönetimlerin yapı güçlendirilmesine destek olmak için bir mevzuata da kavuşması gerekiyor. Bu nedenle İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği’ni hazırladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunulan yönetmeliğin kabulüyle riskli olduğu belirlenen ve güçlendirmeye uygun yapılarda talep edilmesi halinde kısmi veya tamamen güçlendirme izni vermek mümkün olacak. Güçlendirme hesap ve projeleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve ilgi standartlara uygun olarak statik proje mükellifince hazırlanacak, güçlendirme imalatlarının kontrolü yapı denetim kuruluşlarınca yapılacak, güçlendirme izni alan yapılar çıkartılacak İstanbul Bina Kontrol ve Muayene Esasları doğrultusunda ilgili idarece 2 yılda bir kontrol edilecek. Böylelikle İstanbul’umuzdaki yapı stoğunun riski de azaltılacak."

Etiketler :