İKD: Ekmek, gül ve hürriyet günleri için 1 Mayıs’ta alanlardayız

İKD: Ekmek, gül ve hürriyet günleri için 1 Mayıs’ta alanlardayız

İlerici Kadınlar Derneği 1 Mayıs dolayısıyla bir açıklama yayınladı.  Açıklamada “Gerici ve piyasacı bir ülkenin temelini atarken kadın düşmanlığını başa yazan bu iktidarın, boyun eğmeyen kadınların mücadelesiyle...

İlerici Kadınlar Derneği 1 Mayıs dolayısıyla bir açıklama yayınladı.  Açıklamada “Gerici ve piyasacı bir ülkenin temelini atarken kadın düşmanlığını başa yazan bu iktidarın, boyun eğmeyen kadınların mücadelesiyle karanlığa gömüleceğini biliyoruz'' ifadeleri kullanılırken “Gericiliğe karşı laiklik, sömürüye karşı eşitlik isteyen tüm kadınları işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta İlerici Kadınlar Derneği kortejinde birlikte yürümeye çağırıyoruz'' denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

1 MAYIS’TA KADINLAR İKD SAFLARINA
Ekmek, gül ve hürriyet Günleri İçin 1 Mayıs’ta İlerici Kadınlar Derneği saflarında buluşuyoruz. AKP iktidarının piyasacı ve gerici uygulamaları her geçen gün kadınları karanlığa sürüklemeye devam ediyor. Her geçen gün, kadınların ev içindeki ücretsiz emeği görünmez hale getiriliyor. Ücretli çalışan kadınların yarısından fazlası güvencesiz ve kötü koşullarda çalıştırılıyor. Kadınlar sadece kadın olmaktan kaynaklı erkek işçilere göre daha az ücret alıyor, iş yerlerinde güvencesiz koşullarda çalıştırılıyor ve ayrımcılığa uğruyor. Çalışma hayatında kadınların büyük bir çoğunluğu sendikasız ve kayıt dışı çalıştırılıyor. Güvencesiz çalışan kadınlar iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyor. Kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırmaya dönük piyasacı politikalarını uygulamaya sokan iktidar, kadınları dinci gericilikle kuşatarak ev içerisine mahkum etmeye çalışıyor. Kadınların çalışma yaşamı ile üretime katılım güvencesi olan ve kamu hizmeti sayılması gereken kreşler ve bakımevleri ya kapatılıyor ya da piyasanın kar kapısı haline getiriliyor. Her geçen gün, kadınlar, AKP iktidarının sözcüsü olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın insanlık onuruna yakışmayan gerici fetvalarıyla saldırıya uğruyor. Gerici iktidar kadına yönelik taciz ve şiddeti meşrulaştıran yasalar çıkartırken, tecavüze uğrayan ve katledilen kadınların sayısı AKP’li yıllarda hızla artmaya devam ediyor. Gerici ve piyasacı bir ülkenin temelini atarken kadın düşmanlığını başa yazan bu iktidarın, boyun eğmeyen kadınların mücadelesiyle karanlığa gömüleceğini biliyoruz. Gericiliğe karşı laiklik, sömürüye karşı eşitlik isteyen tüm kadınları işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta İlerici Kadınlar Derneği kortejinde birlikte yürümeye çağırıyoruz.

95-002.jpg

Ekmek , gül ve hürriyet günleri için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Yaşasın kadın ve erkek bütün işçilerin örgütlü mücadelesi!

Yaşasın 1 Mayıs!