İkinci turda ilk 7 madde kabul edildi.

İkinci turda ilk 7 madde kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde oylama devam ediyor. Oylamada şu ana kadar ilk 7 madde kabul edildi.PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' 340 İLE GEÇTİKritik 7. Madde 485 milletvekili katıldı. Kabul oyu 340, ret 136 çıktı....

Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde oylama devam ediyor. Oylamada şu ana kadar ilk 7 madde kabul edildi.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' 340 İLE GEÇTİ

Kritik 7. Madde 485 milletvekili katıldı. Kabul oyu 340, ret 136 çıktı. 4 oy boş kullanılırken 2 oy da geçersiz sayıldı.

Teklifin 7'inci maddesi

2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “A. Adaylık ve seçimi MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.''

Teklifin 6'ıncı maddesi

TBMM'nin yetkilerini düzenleyen Anayasa teklifinin 6. Maddesi oylamasına 485 milletvekili katıldı. 342 kabul, 138 ret oyu verildi. 2 oy geçersiz sayılırken, 3 oy boş çıktı.

Teklifin 5'inci maddesi

TBMM'de tartışılmakta olan ve başkanlık sistemini getirecek olan anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci turunda 5. madde 342 "Evet" oyu ile kabul edildi.

Beşinci madde Meclis'in görev ve yetkilerinde kısıtlamaya gidiyor.

Teklifin 4'üncü maddesi

Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı’nın seçim dönemi hakkındaki esasları belirleyen dördüncü maddesi görüşüldü.

485 vekilin oy kullandığı oylama, 342 kabul, 138 ret, 3 boş, 3 de geçersiz oy çıktı.

Genel Kurul’da görüşülen dördüncü madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı’nın seçim dönemi hakkındaki esasları belirliyor.

Teklifin 3'üncü maddesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. 

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.

CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Meclis'in tarihi bir kararın eşiğinde olduğunu, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçildiğini öne sürdü.

CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi. 

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

Teklifin 2'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Maddeye göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Teklifin 1'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu kullanıldı, 1 boş oy çıktı. 

Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, gönderilen özel vekaletnameler uyarınca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek adına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vekaleten oy kullanacağını açıkladı. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Oylama sırasında bazı CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı ve oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı sık sık oy kullanan milletvekillerinin yerine oturması uyarısında bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını partilerinin milletvekilleriyle kullandı.

Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, gönderilen özel vekaletnameler uyarınca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek adına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vekaleten oy kullanacağını açıkladı.

HDP'Lİ SANCAR, BAKAN BOZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Meclis Genel Kurulu'nda oylama sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaklaşık 15 dakika boyunca konuştu. Görüşme sırasında Bakan Bozdağ bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bozdağ ve Sancar'ın konuşması sırasında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da bir süre bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika