'İktidara yakın kuruluşların bedava reklamı yapılıyor'

'İktidara yakın kuruluşların bedava reklamı yapılıyor'

RTÜK'ün, "kamu spotu" ve "zorunlu yayın" ifadelerinin yerine "öncelikli yayın" ifadesinin kullanılması yönünde değişikliğe gitmesini değerlendiren

RTÜK'ün, "kamu spotu" ve "zorunlu yayın" ifadelerinin yerine "öncelikli yayın" ifadesinin kullanılması yönünde değişikliğe gitmesini değerlendiren CHP'li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, "Televizyonlarda ücretsiz yayınlatılan iktidar propagandası ve bakanlık tanıtımlarının daha çok izlenmesi amaçlanıyor" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) "kamu spotu" ve "zorunlu yayın" ifadelerinin izleyicide olumsuz algı oluşturduğu gerekçesi ile yönetmelik değişikliğine giderek, "zorunlu yayın" yerine "öncelikli yayın" ifadesi kullanılmasına karar verildi. Üst Kurul’da oyçokluğuyla alınan bu karara karşı çıkan CHP’li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, hazırladığı muhalefet şerhinde değişikliğin sonuçlarını değerlendirdi.

'İKTİDARA YAKIN KURULUŞLARIN BEDAVA REKLAMI'

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre,  Bildirici, "Bedava etkinlik tanıtımı 40-45 saniyelik bir spot filmi radyo ve televizyonlarda ücretli olarak yayımlatmanın maliyeti son derece büyüktür. Ama bu spotlar ücretsiz yayımlanıyor. Bu yüzden de RTÜK’e çok sayıda zorunlu yayın ve kamu spotu başvurusu yapılıyor; başvuruların büyük bölümü de bakanlıklardan geliyor. Son olarak Üst Kurul gündemine gelen Okçular Vakfı’nın hazırladığı Malazgirt zaferinin yıldönümüyle ilgili tanıtım filmi, kamu spotlarının amaç dışı kullanımına ve istismarına somut bir örnek oluşturdu. Üst Kurul, Okçular Vakfı’nın üç tanıtım filminin yayımlanmasına izin vererek iktidara yakın sivil toplum kuruluşlarının tüm reklam ve etkinliklerinin tanıtım faaliyetlerini radyo ve televizyon kanalları üzerinden bedava yapmalarının yolunu açmış oldu" dedi.

Değişikliğin ardından “zorunlu yayın” ifadesinin çıkarılacağını belirten Bildirici, şunları söyledi: “Bu değişiklikle, kamu spotları ve zorunlu yayın spotları hazırlanmasında ölçünün kaçtığı, uyarıcı ve eğitici bilgi verilmediği için toplumda tepkiyle karşılandığı da kabul edilmiş oluyor. Buna rağmen spotların kötüye kullanımının önlenmesi yerine bu şekilde devamı kolaylaştırılmaya çalışılıyor. ‘Zorunlu yayın’ ifadesi hem yönetmelikte hem de yayınlanacak spotlardan kaldırılıyor ve bunlara ‘öncelikli yayın’ denilmek isteniyor. RTÜK yasasında ‘uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır’ deniyor. Dolayısıyla ‘öncelikli yayın’ ifadesinin kullanılması halinde yönetmelikle yasanın ilgili maddesi ve diğer yasalar arasında çelişki doğacaktır. Yasalar değiştirilmeden yönetmelikteki bu ifade değiştirilemez.”