• İnsancıl 355.sayısı çıktı

  Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi
  1 Aralık 2019

  Rousseau Kantta içsel bir düşünce değişikliği yaratır.

  Cassirer, bu değişikliğin nasıl olduğunu sorar. Rousseau ile Kant arasında ortak bir nokta yoktur. Onlar farklı dünyaların insanlarıdır. Peki etkileşim nasıl oldu.

  Bunu okudukta Soru adlı kitabımda Rousseau bölümünü açtım.

  Berrin Taş – İyiliğini istiyorum (Şiir)

  Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 44

  Sevgili Cengiz Gündoğdu için,

  Felsefi söylemini bilinçli olarak kuran her filozof, içinde yer aldığı, düşünsel olarak kendisini vareden, tüm insansal bağlantılarını kurduğu ortama kayıtsız kalamaz. Filozof zihinsel ya da entellektüel soyağacına yönelir ve kendisinin felsefe ağacındaki konumlanışını, duruşunu gözler önüne serer. Bu onun antropontolojik bakışının, duruşunun bir başka görünümüdür. Filozof felsefi duruşunun hesabını vermeye koyulur; kendisi üzerinde ve içinde yer aldığı felsefi düşünüş, felsefe bilgisi ve felsefi yaşama tarzı üzerinde düşünür. Çünkü bütün bu çerçeveler, onu o yapanlardır.

  Nurbanu Kablan – Taş (Şiir)

  Berrin Taş – Hep Yolda

  15 Ocak 2020

  C.G.’nin sağlık sorunları nedeniyle hızlı bir biçimde hastaneye ulaşmamız gerekiyordu. Doktorumuz İstanbul dışındaydı. Randevu almak zaman harcamak anlamına geliyordu. Bir arkadaşımızın önerisiyle Başkent Hastanesine gittik. Doktor seçme şansımız yoktu. C.G. bir gün önce düşmüş onu Taksim acile götürmüştüm.

  Tugay Yazıcı – Yeryüzsüzlüğü (Şiir)

  Ali Taş – “Estetik Kalkışma”

  İzleksiz romanların, öykülerin yazını egemenlik altına aldığını, bunun Doğu toplumlarının temel sorunu olduğunu vurgulayan Gün- doğdu; Doğu’da doğru sanılan bir düşüncenin aktarılıp, durduğunu, düşünce üretilmediğini, bunun yanı sıra; 1980’in özel bir durumu olduğunu, 1980’in, düşüncenin en çok suçlandığı bir tarih olduğunu, niceliksel olarak başlayıp, daha sonra niteliğe dönüştüğünü, tarihin sanat kıyameti olduğunu seslenir.

  İbrahim İspir – Kol Saatim (Şiir)

  Ali Eren Güzey – Varlığın Estetiği

  Kökenini insan beğenisinden alan estetik, insanın duyarlılıklarından yola çıkar. Farklı biçimlerde tecelli eden insani duyarlılık ise, Sontag’a göre, kurallar temelinde bir sisteme oturtulamaz. Bu, insan duyarlılıklarının tutarlı olmadığı anlamına gelmez, pozitivizm ile açıklanmasının mümkün olmadığını gösterir. Determinist, katı kurallar altında ezilen bu duyarlılıklar ise insanın Camp’e olan yönelimini mümkün kılar.

  Ergün Özütemiz – Estetik roman değerlendirme Fikrimin İnce Gülü (1)

  Romanda üçüncü tekil kişinin dili egemen olarak kullanılmıştır. Ne var ki, Adalet Ağaoğlu’nun bir yenilik arayışı nedeniyle, romanda yazarın diliyle karakterlerin dili sık sık iç içe geçer. Öyle ki, anlatanın yazar mı karakter mi olduğunu anlamak çoğunlukla zorlaşır. Bir bölümcenin ilk tümcelerini yazardan okurken sonraki tümceleri karakterlerin iç konuşmaları olarak okuruz. Bu, okurun romanı anlamasını zorlaştırdığı gibi, romanın çözümlenmesine de çeşitli engeller çıkarır.

  Berrin Taş – Cengiz Gündoğdu’yla Öyküleri Üstüne Söyleştik

  Hasan Akarsu – Anlamak için yaşamak (Şiir)