İnsancıl Dergisi’nin yeni sayısı çıktı!

İnsancıl Dergisi’nin yeni sayısı çıktı!

İnsancıl Aylık Kültür Sanat Dergisi (350.) Eylül 2019 Sayısı çıktı.İnsancıl Eylül 2019 Sayısından;Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi28 Temmuz PazarBizde aydınlanma hareketine bakalım. Bizde Aydınlanmayı Mustafa Kemalbaşlatıyor.a)...

İnsancıl Aylık Kültür Sanat Dergisi (350.) Eylül 2019 Sayısı çıktı.

İnsancıl Eylül 2019 Sayısından;

Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi

28 Temmuz Pazar

Bizde aydınlanma hareketine bakalım. Bizde Aydınlanmayı Mustafa Kemal

başlatıyor.

a) Yazında

b) Hukukta

büyük bir devrimi gerçekleştiriyor. Ama bu devrimin, bu Aydınlanmanın sınıfı

yok.

Mustafa Kemal öldükte Aydınlanma hareketi duruyor. Ama hukukta… yazıda

eskiye dönemiyor. Aydınlanmaya karşı olanlar bu iki devrime dokunamıyorlar.

Mustafa Kemal’in yazı devrimi, cinayet diye suçlanıyor.

Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi:

Antropontolojik Okuma 39

Bir filozofun düşünceleri arasında yolculuğa çıkmak, onun dışdünya-

düşünme-dil arasındaki ilişkileri kurmada oluşturduğu, benimsediği duruşunu

anlamaya çalışmak demektir. Dinçer Yurttaş – Sarıhumma (Şiir)

Mustafa Özmen – Sanatta Star Sistemi Üzerine Bir Deneme

Bu yazının şöyle bir yanı da var. Söz ettiğimiz dergi çıkarmanın edebiyata

etkisini de görmüş olacağız. Kitap tanıtımının eleştiri sayıldığı, sanıldığı bir

dönemde geriye dönüşlerde yarar var. Bizim geriye dönüşümüzde amaç bir

yanıyla geleceğe sıçramadır.

Berrin Taş – Hep Yolda

31 Temmuz 2019

Karakter şairler böyledir. Yalnız kendi gücüne güvenir onlar. İnsanların yarı yolda bıraktığını yaşam deneyleri onlara öğretmiştir. Bu durumda düşler

dünyasından geleceğe uzanan yolculuğu sürdürmek kaçınılmaz olacaktır. Edith Södergran düşle gerçeğin çatıştığı yerde yazdı şiirlerini. Yaşadığı günün gerçekliği onun şiirlerinde başka bir dünya arayışıyla dışlaşıyor. Edith Södergran insansız dünyanın yaşanılır bir yer olmadığının ayırdındaydı. Şiirlerinde dışlaşan estetik, yeni bir yaşam arayışı bu beklentiyi dışa vurur.

Edith Södergran şiirleriyle günümüzü de dile getiriyor.

Edith Södergran, kız kardeşimdir benim.

Cengiz Gündoğdu – Türk Romanlarında Devrimlerin Önünü Kesen

Tipikler (4)

Bununla kalmıyor Tezel. Bir yaşam biçimi savunuyor… bir şeyler umarak…

tartışarak yaşamayacaksın Tezel’e göre. Şöyle yaşayacaksın. “İçkini içersin,

hiçliğe bakarsın, kendi hiçliğini görürsün, hiçbir şeye hiçbir biçimde canın

sıkmaz olur.”

Adalet Ağaoğlu’nun insan görüşü, gerçekçi değil. Öznel idealist bir görüşle

roman yazıyor. Karakterleri öznel görüşüne uygun evirip çeviriyor… istediği

biçime getiriyor.

Temel Demirer – Ustanın Kadim Dostu, Yadigârı Balaban

68’li yıllarda düzenlediği bir sergi faşistler tarafından basılıp kimi tabloları

yırtılan İbrahim Balaban’ın Nazım Hikmet ile tanışma hikâyesi de şöyledir:

Nazım Hikmet Bursa Mapushanesine gelir...

Nursen Ural – Köln’de İnsancıl Atölyesi

Bazen insanın tutunacak dalı, boylanacak umudunun kalmadığı anları vardır.

Eğer şiir elimden tutmasaydı;

Handan Tan – Hastane (Öykü)

Hastanenin bahçesinde, kırık da olsa birkaç tahta sıra vardı kenarda, oturmak

için. Oturmuyordu adam. Beton dökülmüş bahçenin, güneşten kavrulan ortalık

yerinde dikiliyordu.