Isparta Cemevi açılışındaki olaylara Avrupa‘dan da tepkiler var

Hafta sonu Ispartad'daki Cemevi açılışında Isparta Belediye Başkanı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Başkanı Gani Kaplan’ın Diyanet’i eleştiren konuşmasına aşırı tepki göstererek konuşmayı engellemeye çalıştı ve kürsüye doğru yürüdü.

Mehmet TANLI / Almanya

Isparta Cemevi açılışında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan’ın kürsü konuşmasında sözünün Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kesilmesi Avrupa’daki Alevi Kurum yöneticileri, Alev inancından yurttaşlarımız ve Alevilerin dostları tarafından kınandı, protesto edildi.

Isparta'daki açılışta yaşanan müdahaleyle ilgili olarak Almanya’ dan Alevi kurum yöneticileri ve dostlarından şu tepkiler, açıklamalar, yorumlar geldi;

huseyin-mat.jpeg

(Hüseyin Mat)

Hüseyin Mat Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı ( AABK) ‘’ 90 küsur yıldır verdiğimiz vergilerin hesabını veremediniz, bir cemevine birkaç tuğla bağışladınız onu da başımıza vuruyorsunuz. Diyanet gibi bir kamu kurumu laiklik ile asla bağdaşmaz. Bu tekçi ve gerici kamu kuruluşunun kaldırılması bizim en esas taleplerimizden bir tanesidir. Gani Kaplan Başkanımız bizim taleplerimizi dile getirmiştir, arkasındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Alevilere yönelik ayrımcılık artık bir son bulmalıdır. Çözüm devletin din den elini çekmesiyle ve bizi kontrol altına alma girişiminden vazgeçmesiyle gelecektir ‘‘

haydar-aygoren-001.jpeg

(Haydar Aygören)

Haydar Aygören AABK Yönetim Kurulu üyesi’’ Isparta Belediye Başkanı orada misafirdi. O Cemevi Avrupa’ dan giden bağışlarla yapıldı ki İsparta Belediyesi yardım etmiş olsa bile onlar da vatandaşların vergileridir. Siyaseti ve ayrımcılığın kralını AKP nin arka bahçesi gibi çalışan Diyanet yapmaktadır. Gani kaplan’ ın kürsüde konuştuğu talepleri hepimiz her yerde getiriyoruz. Kaplan’ın Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalışmak, Kaplan’ı kürsüden indirmeye çalışmak siyasal İslam'ın gerçek yüzüdür, bunu protesto ediyoruz. O olay anında kürsünün yanına gidip, Gani Başkan‘ a daha iyi sahip çıkılmalı yanında çember oluşturulmalı, Cemevinde bulunan herkes orada Cem olup gelin canlar bir olalımı haykırmalıydılar. Alevileri dizayn, asimile edemeyecekler bunu bilsinler. ’’

huseyin-mat-001.jpeg

Mesut Kabakçı , Grevenbroich Alevi Kültür Merkezi (AKM ) Başkanı, AABF NRW Bölge Sözcüsü ‘’.Eşit yurttaşlık temelinde baktığımızda Cemevlerinin yasal statüye kavuşmaması, halen bir bir ibadethane sayılmaması devlet nezdinde Aleviler açısından bir zuldür, zulümdür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) bizim için Devlet Su İşleri ((DSİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) hiç bir farkı yoktur. Bugün de KGM'nin yapmış olduğu hizmetten Türkiye'deki tüm halklar herkes faydalanıyor. DSİ'nin yaptığı tüm hizmetlerden din, ırk, milliyet ayrılmaksızın herkes bundan faydalanıyor. Ama bugün DİB'in yaptığı hizmetten maalesef ki maalesef tek bir dinin tek bir mezhebi faydalanıyor tek bir mezhebi, bu da bizim için bir zuldür, büyük bir haksızlıktır.

lezgin-botan.jpeg

(Lezgin Botan)

Lezgin Botan, Almanya‘ da sürgünde yaşayan Halkların Demokratik Partisi 25. ve 26. Dönem Van Milletvekili ‚‘‘ Ispartadaki olay bir sosyal faciadır. AKP, devlet politikasının çizdiği sınırları bile ortadan kaldırmış, yeni sınırlar çizerek Diyanet aracılığıyla güzide, aydın, ilerici bir inanç grubu olan Alevileri aşağılamaya, yok saymaya itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Gani Kaplan Diyanet konusundaki konuşmasında son derece haklıdır. AKP yöneticileri kim kendinden farklı düşünüyor, yaşıyorsa, kendisinin politikalarına karşı çıkıyorsa ki bunlar demokrat, devrimci, laik insanlardır, Alevilerdir, Kürtlerdir onları nefessiz bırakıyor, öl diyor. Diyanet Alevilerden de alınan vergilerle binlerce cami açıyor, personel istıhdam ediyor ve yine de utanmadan Alevilerin aleyhine fetva veriyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır.?. Bu nedenle tüm demokrat, vicdan sahibi insanların yan yana gelmesi, ortak mücadele etmesi gerekiyor. Biz ilerici Kürtler olarak Alevi dostlarımızın yanındayız ve Isparta'daki hoşgörüden yoksun, tepeden bakan, tekçi, inkarcı zihniyeti ve gerici müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. ‘’

img-3762.jpeg

Cafer Kaplan dede Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu İnanç Kurulu Başkanı ‘’ Evet İspar'tada Cemevi açılışında yaşanan olaylar hiç hoş değildi bunu asla kabul etmiyoruz. Ben de o anda oradaydım. Burada Avrupa’ da ya da Isparta dışında olsam o olayı, müdahaleyi ve sonrasını TV da izlesem ben de sosyal medyada ya da başka platformlarda aynı tepkileri gösterir, kızardım ama oradaki Atmosfer, Cemevinin bulunduğu mahalle ortam , realite bambaşkaydı. Gani Kaplan başkanın taleplerini biz her yerde dile getiriyoruz kendisi bu ve Diyanet konusunda son derece haklıdır. Isparta‘daki canların, Cemevinin orada tutunabilmesi için zamana ihtiyaç var. Onlar biraz daha ürkekler, Cemevine ve kendilerine zarar gelmesini, toplumdan dışlanmak istemiyorlar. Bu sorunların çözümü için Türkiye‘ deki politik zihniyetin bize, diğer farklı inançlara bakış açısının pozitif değişmesi, hatta bu hükümetin değişmesi gerekiyor. Biz Gani Başkanı yalnız bırakmadık, Isparta Cemevi başkanı da o andaki hatası nedeniyle başkanlardan özür diledi. Bu olayı yetkili kurullarımızda görüşüp, değerlendireceğiz‘

Ne olmuştu?

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, Isparta Cemevinin açılışında yaptığı konuşmasında Alevilerin inanç merkezi olan olan cemevinin yasal statüye hala kavuşturulamadığını bu nedenle yapılacak hizmetlerin bir anlamı olmadığını ifade etmiş, konuşmasının devamında ise Diyanet’in Alevilere yönelik ayrımcı söylemlerini hatırlatarak Diyanet’in yaptığı tüm hizmetlerden tek bir mezhebin yararlandığını Laikliğin toplumsal barışın güvencesi olduğuna vurgu yapmış ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemeyeceğini söylemişti.

Diyanet’in Alevilere yönelik ayrımcı tutum ve müdahalelerini eleştiren Kaplan’a konuşması devam ettiği esnada Isparta'nın AKP li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinden kalkarak Kaplan’ın bulunduğu kürsüye doğru yürümüş, Kaplan’ın kürsüden indirilmeden programa devam edilmeyeceğini söylemişti..

Bunun üzerine Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez de PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan’a karşı ölçüsüz üslup kullanan ve konuşmasına müdahale etmeye çalışan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e tepki olarak söz almayarak ve durumu protesto etmişlerdi.

Alevilerin bu Talepleri aslında en İnsani Taleplerdir

Türkiye‘ de sayıları 25 milyonu bulan Aleviler öncelikle inançlarına saygı gösterilmesini, kimseden özel bir ayrıcalık, fazladan bir hak, özel bir dilekte istekte bulunmuyorlar.

Bunlar insan hakları evrensel beyannamesinde de bulunan en temel ve insani haklardır.

Cemevlerinin ibadethane olarak kabul görmesini istemek nasıl suç olabilir?. Aleviler, Bektaşiler kendi , inançlarının da en az çoğunluk, domine grup olan Sünnilik ve diğer inançlar kadar saygı görmesini istiyorlar.

Kendisini dindar olarak gören AKP neden diğer İnanç gruplarına eşit, adil davranmaz, başkasını yok sayar?

Alevilik Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının kadim inançlarından olup, bugün İran, Irak, Suriye, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Saraybosna, Makedonya coğrafyasında yerleşik nüfus olarak yaşamaktadır. Yaşanan göçlerle birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Alevi topluluklarına rastlamak mümkündür. Toplam nüfusun 50 milyon civarında olduğu varsayılmaktadır.

Sorunun özünde ne yazık ki Türkiye'de Alevilik, Müslümanlık dışında kendine özgü inanç ve ibadet esaslarına sahip bir din olarak teolojik bir tartışmanın parçası değil, bir güvenlik meselesi bağlamında ele alınması yatmaktadır*.

Ama herkeste biliyor ki tüm diğer toplumsal sorunlar gibi bu sorun da tam Demokratik bir Türkiye kurulunca çözüme kavuşacak ve yine biliyoruz ki haklı olan daima kazanacaktır.

Önceki ve Sonraki Haberler
Dünya