İstanbul Üniversitesi'nde eylem: Fakülteme dokunma!

İstanbul Üniversitesi'nde eylem: Fakülteme dokunma!

Fakültede görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri üyelerinin de aralarında bulunduğu İ.Ü Orman Fakültesi Dayanışma Platformu'na bağlı yaklaşık 500 kişilik grup, saat 15.00...

Fakültede görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri üyelerinin de aralarında bulunduğu İ.Ü Orman Fakültesi Dayanışma Platformu'na bağlı yaklaşık 500 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında fakültenin Bahçeköy'deki yerleşkesi önünde toplandı. 'Fakülteme dokunma' sloganları eşliğinde yerleşkenin içinden yürüyüşe geçen akademisyenler ve öğrencilerden oluşan grup, dışarıda bekleyen sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu.

İstanbul Üniversitesi'nin bölünmemesi yönünde çeşitli dövizler açan grup, sık sık alkışlarla eyleme devam etti. Daha sonra grup adına İ.Ü Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bir basın açıklaması yaptı. Tolunay, İstanbul Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında sürekli ilk 500'de yer alabildiğini vurgulayarak Orman Fakültesi'nin ise Türkiye'nin ilk ve en köklü orman fakültesi olduğunu söyledi.

5adf38a2eb10bb4fd0701460.jpg

'BU YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLSÜN'

Üniversitenin çok büyüyerek hantallaştığı şeklindeki iddialarının kişisel değerlendirmeler olduğunu belirten Tolunay, kurumda uygulanmaya başlanan 'elektronik belge yönetim sistemi' gibi birçok teknolojik yeniliklerin, hantallık iddialarını ortadan kaldırdığını savundu.

Prof. Dr. Tolunay açıklamasının devamında şunları söyledi: "Üniversiteyi ayakta tutan, kültür, birikim, gelenek, sabır, azim, aidiyet, saygı ve huzurdur. Bu değerler ancak süreklilik sağlandığında kazanılabilir. Değerleri zedelenen bilim kurumlarından, toplum için gerekli faydaların üretilebilmesi beklenemez. İ.Ü, Orman Fakültesi ile köklü ilişkiler içerisindedir ve ayrılması düşünülemez. Birkaç kuşağın emeğiyle elde edilenler, acele alınmış kararlara emanet edilemez. Platform olarak, ülkenin ilk ve ana üniversitesinin temelsiz gerekçelerle zayıflatılmasına ve orman fakültesi ile bağlarının koparılmasına hayır diyor. Bu yanlıştan dönülerek kanun tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz."

ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

Fakülte öğrencileri adına bir açıklama yapan Orman Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mürüvvet Sena Eliküçük ise "Bizler girdiğimiz sınavlar neticesinde orman fakültesini tercih ederken, İstanbul Üniversitesi'nin bir fakültesi olduğu için tercih ettik. Meclise sunulan taslak ile beraber yapmış olduğumuz tercih suistimal ediliyor ve okulumuzla beraber bünyesinde bulunmak istemediğimiz yeni bir üniversiteye aktarılıyor ve bağlanmak durumunda bırakılıyoruz. Bizler yaptığımız tercihlerimizle haklarımız elimizden çalınmak isteniyor. Alınan bu kararların bizi İstanbul Üniversitesi'nin köklü geçmişinden ve mücadele tarihinden ayırmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.