İyi Parti: Erdoğan’ın 135 milyar lira teşviki, dar boğazdan çıkabilecek mi?

İyi Parti: Erdoğan’ın 135 milyar lira teşviki, dar boğazdan çıkabilecek mi?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz "Teşvik desteğinden yararlanacak 23 proje hangi kriterlere göre belirlenmiştir?" şeklinde bir soru sordu.

İyi Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 proje bazlı 135 milyar liralık süper teşvik paketi hakkında yanıtını beklediklerine dikkat çekerek pek çok soruyu da gündeme taşıdı. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bir uyarı yaptı. Yılmaz: “İlk anda kulağa hoş gelen ve nihayet gündeme alındı denilen “teşvik’’ kavramı, paketin incelenmesinin ardından zihinlerde bazı soru işaretleri bırakmıştır” şöyle devam etti:

"AKP hükümeti cari açığı nihayet problem olarak görebilmiş, ekonomide yaşanan sancılı sürecin “proje bazlı teşviklerle” aşılabileceği algısını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Hem faiz, hem kur, hem de cari açığın birlikte artış gösterdiği mevcut durum ekonomik anlamda sürdürülebilir değildir. İlk anda kulağa hoş gelen ve nihayet gündeme alındı denilen “teşvik’’ kavramı, paketin incelenmesinin ardından zihinlerde bazı “soru işaretleri!’’ bırakmıştır.

ayfer-yilmaz-foto.jpg

Ayfer Yılmaz

Zira “zaman içinde” cari açıkta 19 milyar dolar iyileşme sağlayacağı ifade edilerek atılan bu adım, ekonomik verileri iyileştirmeyi ve dar boğazdan çıkmayı gerçekleştirebilecek midir?

Bu paket, büyük problem yaşadığımız girdi tedariklerinde ithalat bağlılığını azaltmak, ileri teknoloji üretmek ve katma değer yaratmak konusundaki sorunlarımızı çözmek yerine direkt- endirekt olarak yandaşa teşvik sağlamakla sınırlı kalmış ve reel sektörün beklentilerini karşılayamamıştır. Cari açığın iyileştirilmesi, yatırımların katma değer potansiyeli, istihdam oluşturma kapasiteleri, ara eleman ve nitelikli istihdam konusundaki beklentilere cevap verememiştir! Hedeflenen doğrultuda herhangi bir kalkınma planına, açıklanmış diğer teşvik uygulamaları ile tamamlayıcılığı bulunmamaktadır!
Bu durumda, hazırlanan teşvik paketi için sorulması ve cevap aranması gereken bazı sorular bulunmaktadır.”

· Teşvik desteğinden yararlanacak 23 proje hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

· Belirlenen sektörler ve teşvik konularında Fayda – Maliyet Analizi neye göre yapılmıştır?

· 135 milyar dolarlık yatırım tutarı ne şekilde ve hangi kriterlere göre hesaplanmıştır?

· Kamu kaynağının dağıtımında proje bazındaki farklılaşma için objektif kriter belirlenmiş midir, kime ve neye göre dağıtılacaktır?

· Kamu alım garantisinin ne tutarda ve ne kadar süreyle olacağının kararı nasıl ve hangi kriterler gözetilerek alınmıştır?

· Tahsis edilecek arazilerin büyüklükleri, mali değerleri ve inşaat yoluyla kazanacakları yeni değerleri nasıl hesaplanmıştır?

  • · Mali disiplin ve rekabet kuralları ne ölçüde gözetilmiştir?
  • · Teşviklerin uzun soluklu ve yatırım aşamasının henüz başladığı dikkate alınarak, ilk aşamada kamu tarafından yapılacak, sermaye katkısı gibi destekler için bütçede kaynak tahsisi öngörülmüş müdür?

"İyi Parti olarak, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyor ve yukarıda yer alan sorulara milletimiz adına cevap beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme, katma değer ve istihdam yaratan, rekabet edebilen bir ekonomi için üretkenliği, verimliliği sağlayacak, şeffaf, hesap verebilir, adil bir teşvik politikasını İyiİ’lerin iktidarıyla birlikte uygulamaya koymaktır."

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika