'Kadın yönetici seviyesindeki artış yavaş'

'Kadın yönetici seviyesindeki artış yavaş'

Araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin yüzde 21’inde hiçbir kadın yönetici yer almıyor.Türkiye, yüzde 23’lük kadın yönetici oranı ile 36 ülke arasında 25. sırada Global ortalamada, yönetimdeki kadın oranı 2016...

Araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin yüzde 21’inde hiçbir kadın yönetici yer almıyor.Türkiye, yüzde 23’lük kadın yönetici oranı ile 36 ülke arasında 25. sırada Global ortalamada, yönetimdeki kadın oranı 2016 yılına kıyasla yüzde 1 oranında artış gösterirken, araştırmanın ilk kez yapıldığı 13 yıl öncesine göre toplamda sadece yüzde 6’lık bir artış var. 

Global ortalamada, üst yönetiminde kadın olmayan şirket oranı 2016’da yüzde 33 iken, 2017’de yüzde 34 olarak 1 puanlık artış gösterdi. Kadın yönetici oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla yüzde 47 ile Rusya, yüzde 46 ile Endonezya, yüzde 40 ile Estonya, yüzde 40 ile Polonya ve yüzde 40 ile Filipinler. Kadın yönetici oranlarının en düşük olduğu ülkeler sırasıyla yüzde 7 ile Japonya, yüzde 15 ile Arjantin, yüzde 17 ile Hindistan, yüzde 18 ile Almanya, yüzde 19 ile Brezilya ve yüzde 19 ile İngiltere. 

Önceki yıllarda olduğu gibi, G7 ülkeleri, kadın yönetici oranları açısından dünyanın birçok bölgesinden daha geri durumda. Global ortalama yüzde 25 iken, G7 ülkeleri yüzde 22’lik ortalama ile global ortalamanın altında.Global ortalamada, kadın yöneticinin en yüksek olduğu sektörler yüzde 37 ile turizm&seyahat sektörü ve yüzde 33 ile hizmet sektörü.

Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’ın her yıl 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde hazırladığı araştırmanın 2017 tekrarı yayınlandı. 36 ülkeden 5.526 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre global ortalama, 2012’den 2017’ye yüzde 21’den yüzde 25’e 4 puanlık bir artış yaşarken, Türkiye ortalaması yine aynı dönem içinde, yüzde 31’den yüzde 23’ye 8 puanlık bir düşüş yaşıyor.

Bölge ortalamaları olarak ele alındığında, geçen yılki araştırma sonuçlarında olduğu gibi, G7 ülkeleri en kötü performansı gösteren bölge olarak öne çıkıyor. G7 ülkeleri özelinde sonuçlara bakıldığında, bu ülkelerdeki kıdemli yönetici rollerinin sadece yüzde 22’si kadınlar tarafından temsil edilirken, G7 şirketlerinin yüzde 39’unda hiçbir kadın yönetici bulunmaması dikkat çekiyor. G7 ülkeleri arasında, en kötü performansı sergileyenler, yüzde 7’lik kadın yönetici oranı ile Japonya ve yüzde 18’lik kadın yönetici oranı ile Almanya. Diğer taraftan, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri, yüzde 38’erlik oranlar ile en yüksek kadın yönetici oranlarına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Araştırmanın lider ülkesi Rusya’da kadın yönetici oranı yüzde 47 iken (geçen yıla göre 2 puanlık artış), Rusya’nın ardından yüzde 46 ile Endonezya ve her biri yüzde 40’arlık oranlar ile Estonya, Polonya ve Filipinler geliyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hilal Baltacı, ''İlk defa bu yıl, global ortalamada her 4 yöneticiden 1’inin kadın olduğu bir seviyeye gelindiğine’ dikkat çekti. ''Şirketlerdeki cinsiyet dengesi ile şirketin finansal performansı arasındaki doğru orantıya rağmen, global kadın yönetici seviyesindeki artış, şaşılacak derecede yavaş’ 

Grant Thornton’un araştırmasının sonuçlarına göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu MINT ülkeleri (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) en dikkat çekici artışı yakalayan grup. Bu gruptaki kadın yönetici oranı 2016’da yüzde 24 iken 2017’de yüzde 28’e yükseliyor fakat bu grup içindeki en düşük ortalamaya sahip ülke %23 ile Türkiye. Diğer MINT ülkelerinin ortalamaları ise şöyle: Endonezya yüzde 46, Nijerya yüzde 29 ve Meksika yüzde 24. Yine bu grup içinde yönetimde kadın olmayan şirketlerin oranı yüzde 36’dan yüzde 27’ye geriledi. 

Grant Thornton’un araştırmasının Türkiye sonuçları son bir yılda 3 puanlık bir artış gösterse de son 6 yıllık seyirde maalesef düşüşe işaret ediyor. 2012’de yüzde 31 olarak gerçekleşen oran 2017’de yüzde 23’e kadar geriliyor. Türkiye’de son 6 yıl içinde 8 puanlık bir düşüş söz konusu. Yine de Türkiye, her dört yöneticiden birinin kadın olduğu yüzde 25’lik global ortalamaya çok yaklaşmış durumda ve yüzde 23’lük ortalaması ile Türkiye, Amerika, Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakıyor.  

Global sonuçlara bakıldığında, Kanada gibi bazı ülkelerde şaşırtıcı istatistikler söz konusu. Kanada’daki kadın yönetici oranı, 2016’da yüzde 26 iken, 2017’de yüzde 23’e düşüyor ve Kanada’da yönetimde kadın olmayan işletmelerin oranı son bir yıl içinde yüzde 27’den yüzde 29’a yükseliyor. Benzer şekilde, İngiltere’deki kadın yöneticilerin oranı 2016’dan 2017’ye yüzde 21’den yüzde 19’a gerilerken, yönetimde kadın olmayan işletmelerin oranı son bir yıl içinde yüzde 36’dan yüzde 41’e yükseliyor. Baltacı ''Araştırma sonuçlarının en açık göstergesi şu ki, ülkenin gelişmişlik düzeyi arttıkça, kadınlar için uygulanan pozitif ayrımcılık örnekleri ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin, kadınlar iş hayatında daha az yer alıyor.’

Önceki ve Sonraki Haberler
Yaşam