Karar yazarı Ocaktan: Neoliberalizm değil eş-dost-akraba liberalizmi

Karar yazarı Ocaktan: Neoliberalizm değil eş-dost-akraba liberalizmi

"Doğal olarak Türkiye de neoliberalist ekonomilerin yarattığı eşitsizlikleri, adaletsizlikleri tartışmak durumundadır''

Gazeteci Mehmet Ocaktan, AKP'yi neoliberalizmin temsilcisi olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek "AK Parti iktidarı bildiğimiz o devletin müdahalesine asgariye indiren neoliberalizm uygulamalarını değil, tam aksine her şeye devletin müdahale ettiği ve popülist bir anlayışla devletin imkanlarını hiçbir kurala bağlı kalmaksızın istediğini istediği kadar dağıtan bir politika izliyor. Eğer buna bir ad vermek gerekirse, en doğru tanım 'Eş-dost liberalizmi' olacaktır."

Avrupa ülkeleri dahil pek çok ülkenin serbest piyasa ekonomisini gelişmişlik göstergelerini yok etmeden, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak yeni model arayışlarında olduğunu ve devlet müdahalelerinin yeniden gündeme geldiğini belirten Ocaktan şöyle devam etti:

"Doğal olarak Türkiye de neoliberalist ekonomilerin yarattığı eşitsizlikleri, adaletsizlikleri tartışmak durumundadır. Ama bu, 1970’li yılların Türkiye’sinde olduğu gibi her şeyi devletin kontrol ettiği hantal yapıya dönmeyi öneren bir model de olmamalıdır.

Sonuç olarak malların ve fikirlerin özgürce dolaşımını esas alan ve aynı zamanda dünyadaki ekonomik standartları yükselten küresel ekonomik sistemi reddetmek mümkün değildir. Ama bütün bunlar, hiçbir kural tanımayan, kafasına göre takılan ve de 'eş-dost-akraba' liberalizmine kapıların sonuna dek açıldığı layüsel bir sistem anlamına da gelmez…"