Kayyım tarafından yönetilen Hakkâri Belediyesi icralık oldu

Kayyım tarafından yönetilen Hakkâri Belediyesi icralık oldu

Kayyım tarafından yönetilen Hakkâri Belediyesi icralık oldu; borcunu ödeyemedi

2019 yılından beri kayyım tarafından yönetilen Hakkâri Belediyesi, icra borcunu ödeyemeyecek duruma geldi.  Belediye, bir vatandaşın yargı yoluyla kazandığı tazminatı, “Başkanlığın mali sıkıntı içerisinde olması” nedeniyle ödeyemedi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, bir vatandaşın başvurusu üzerine 12 Ağustos’ta aldığı karar, kayyım idaresindeki Hakkâri Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu gözler önüne serdi. Belediyenin icra borcunu dahi ödeyemeyecek durumda olduğu ortaya çıktı. Hakkâri’de bir yurttaş, mahkeme kararının yerine getirilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Şikâyet başvurusunda, yurttaş Hakkâri Belediye Başkanlığı’nın, Hakkâri Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kendisi lehine hükmettiği tazminat kararının yerine getirmediğini belirtti. Başvurusunda, tazminatın Hakkâri İcra Dairesi’nce de icra dosyası ile belediyeden talep edildiğini kaydeden vatandaş bu girişimin de sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Belediyenin, yurttaşın başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçisi’nin talebiyle yaptığı savunma dikkati çekti. Savunmada, belediyenin ekonomik problemler içerisinde olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Şikâyete konu işlemler hakkında başvurucu tarafından Hakkâri Belediyesi’ne ayrıca bir müracaat yapılmadığından müracaatçının Hakkâri İcra Müdürlüğü’nün dosyasına yapılan mal beyanı ile yazılı bildirim resmi olarak yapıldı. Bahsi geçen mal beyanında yukarıda açıklanan hususlar ayrıntılı olarak izah edildi. Yukarıda yapılan izahat çerçevesinde müracaatçı ve müştereklerine Hakkâri Belediye Başkanlığı’nın mali sıkıntı içerisinde olması ve ödenek yetersizliği sebebiyle herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi verildi.” Başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçisi, idari makamların görevlerini yerine getirirken hukuka, kanunlara uygun hareket etmek zorunda olduğunun altını çizerek, “Anayasa’nın 138’inci maddesi uyarınca idareler, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından verilmiş kararların yerine getirilmesini geciktiremez” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, mahkeme kararının yerine getirilmesi için Hakkâri Belediyesi’ne tavsiyede bulunuldu.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika