KDV ile ilgili yasa tasarısı meclis gündeminde

KDV ile ilgili yasa tasarısı meclis gündeminde

Maliye Bakanı Naci Ağbal Katma Değer Vergisi (KDV) kanununda değişiklikler öngören kanun tasarısının TBMM'ye sevk edildiğini açıkladı. TBMM’ye sevk edilen tasarı hakkında yazılı açıklama yapan Ağbal, “1985 yılında...

Maliye Bakanı Naci Ağbal Katma Değer Vergisi (KDV) kanununda değişiklikler öngören kanun tasarısının TBMM'ye sevk edildiğini açıkladı. TBMM’ye sevk edilen tasarı hakkında yazılı açıklama yapan Ağbal, “1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu 33 yıldır uygulanmaktadır. Zaman içerisinde kanunda değişiklikler yapılmakla birlikte temel yapısı bugüne kadar çok önemli bir değişikliğe uğramamıştır'' dedi.

Ağbal, tasarıya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kanun Tasarısının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir.

Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.

DEVREDEN KDV'NİN İADESİ MÜMKÜN HALE GELİYOR
Kanun Tasarısı içerisinde reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenleme, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır. İşletmeler yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve Devletten iade olarak talep edememektedirler.

Bu durum birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmaktadır.

Mevcut yasa, kronik hale gelen bu sorunu devam ettirmektedir. İşletmelerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV'leri varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmektedirler.

Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmelerimizin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV'nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV'nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır.  12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir.

BİRİKMİŞ KDV'LERİN İADESİ MÜMKÜN OLABİLECEK
2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak.

Uzun yıllardır oluşan devreden KDV'nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor.

Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

ESNAFA KOLAYLAŞTIRILMIŞ BEYAN SİSTEMİ GELİYOR
Yapılan düzenlemeyle işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır.

Böylelikle küçük işletmeler daha kolay bir sistemle KDV yükümlülüklerini yerine getirecektir.

ESNAFIN ÖDEYECEĞİ KDV'YE 2 AY ERTELEME GELİYOR
İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir.

İHRACATÇILARA YAPILACAK KDV İADELERİ HIZLANACAK
Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

İSTİSNALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.

Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır.

Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

HAYIRSEVERLERE KDV TEŞVİKİ GELİYOR
Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.

Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilmektedir.

YABANCILARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNE KDV İSTİSNASI GELİYOR
Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.

BEDELSİZ TESLİM VE HİZMETLERE KDV TEŞVİĞİ GELİYOR
Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri, özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri, kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek.

KDV İNDİRİM HAKKI KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Teknoparklarda bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması amaçlanmaktadır.

Serbest bölgelere verilen hizmetler ile bu bölgelere yapılan ihraç amaçlı hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.

Restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler
Ekonomi